Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” – napisał św. Jan (J 1,14). Odmawiając modlitwę „Anioł Pański” powtarzamy to zdanie. Syn Boży został nazwany Słowem. Swoją Ewangelię św. Jan rozpoczyna od wyznania, że Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest wiecznym Słowem: „Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo… Wszystko przez Nie się stało” (J 1,1–3). „W Nim było życie… Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka” (J 1,3–9). Dla nas Syn Boży, który narodził się jako Dziecię, jest życiem i światłem. „Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,10–11). Tak było w Betlejem, gdzie nie było miejsca w gospodzie, tak było na Kalwarii i tak było w historii, tak jest i dziś: „a swoi Go nie przyjęli”. Czas Bożego Narodzenia jest rachunkiem sumienia dla każdego z nas, dla rodzin, dla narodów. Wpatrzeni w żłóbek betlejemski, w którym Dziecię zostało położone, przede wszystkim dziękujemy za to, że Słowo, Wcielony Syn Boży, „dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12). Św. Paweł poucza nas, że „w Nim… wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). Małżonkowie, rodzice skupieni z dziećmi wokół Dzieciątka Jezus, niech przeżywają swoją godność i swoje powołanie: ludzkie, chrześcijańskie, małżeńskie i rodzicielskie. Łaska Świąt Bożego Narodzenia, atmosfera dni świątecznych, jest wielką szansą dla umocnienia wiary i dla pogłębienia miłości w rodzinie. Nie wolno sprowadzić przeżywania tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa tylko do Pasterki i wieczerzy wigilijnej, czy też – do prezentów, przyjmowania gości, odpoczynku i rozrywek. „Bóg zechciał, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1,4), stała się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 3).
Propozycja postanowienia
Przeznaczę dłuższą chwilę na modlitewne rozważanie o swoim życiowym powołaniu. Jeśli się uda, porozmawiam o tym z rodziną.