Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

WŁADZA W EWANGELII (19)

WŁADZA JEZUSA

Ks. Edward Staniek

Kim jest Jezus Chrystus? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest najważniejszym wydarzeniem w życiu. Faryzeusze wiedzieli, że jest synem Dawida. Jezus otwiera przed nimi słowa samego Dawida – zawarte w Psalmie 110 – i pyta: dlaczego król nazywa Go Panem? Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie: „Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?”. Odpowiedzieli Mu: „Dawida”. Wtedy rzekł do nich: „Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?”. I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać (Mt 22,41–46). Sztuka stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi jest jednym ze znaków mądrości. Pytania wpierw trzeba postawić sobie. Każdy mądry stoi wobec kilku ważnych pytań i szuka na nie odpowiedzi. Niekiedy takie poszukiwanie trwa długie lata. Osobiście stałem przed pytaniem: Czy ja wiem o tym, że wierzę, czy wierzę w to, że wierzę? Przeciwstawiłem wiarę rozumowi. Po kilku latach usłyszałem: „Ani pan nie wie, ani pan nie wierzy. Pytanie dotyczy pewności wiary, a ta ma swe źródło w sumieniu, które jest kamieniem węgielnym pewności moralnej. Dla rozumu ta pewność, zwana pokojem sumienia, jest wykładnikiem mocy wiary”. Życie to ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania. Jeśli nie są ważne, to szkoda czasu na szukanie odpowiedzi. Jeśli dotyczą tylko dobrego urządzania się na ziemi, to rosną apetyty, ale ich zaspokajanie nie powoduje wzrostu ducha. Warto na kartce zestawić pytania, przed jakimi stoimy, bo ten zestaw odsłoni nam naszą hierarchię wartości. Oby wśród nich były te, które nie więdną i nie rozsypują się w proch, ale trwają wiecznie. Kim jest Jezus? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w spotkaniu z Nim. To nie tylko wiedza o Nim – to osobiste spotkanie, w którym człowiek odkrywa, że On jest Bogiem. Jezus mówi mu: Ja cię kocham, dlatego dla Mnie najważniejsze jest twoje szczęście. Jezus sygnalizuje, że wielką pomocą w szukaniu odpowiedzi na pytanie, kim On jest, są słowa Pisma Świętego. Faryzeusze nie potrafili odpowiedzieć Jezusowi na pytanie, dlaczego Dawid swego syna nazywa Panem? Natchniony Duchem Świętym, widzi Go jako zasiadającego po prawicy Boga, który wszystkich nieprzyjaciół ustawi pod Jego stopami. Dawid wiedział, kim jest Mesjasz i napisał to w psalmie, ale niewielu tak traktowało te słowa. Niewielu widziało Mesjasza jako Pana, który siedzi po prawicy Boga. To Bóg rozprawia się z Jego wrogami, oni wszyscy znajdą się u Jego stóp. Dla wierzącego w Jezusa ważne jest to Jego ostateczne zwycięstwo, które odnosi, posłusznie wykonując zadania, jakie Mu Ojciec zlecił.
Kim dla mnie jest Jezus? Mamy w Objawieniu ponad pięćdziesiąt Jego imion, a każde odsłania inny wymiar Jego tajemnicy. Ich poznanie jest wtajemniczeniem, czyli coraz większym umiłowaniem mojego Pana, zasiadającego po prawicy Boga.