Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16) – tak mówił św. Jan Chrzciciel. Poprzednik Pana Jezusa zapowiadał Mesjasza, który będzie chrzcił „Duchem Świętym i ogniem”. Wzywał do prostowania ścieżek życia dla nadchodzącego Zbawiciela. Udzielał chrztu, który przyjmowali Izraelici, wyznając swoje grzechy. Pan Jezus, Wcielony Syn Boży, stanął wśród grzeszników i przyjął chrzest, znak pokuty, aby oznajmić, że przyszedł umrzeć za grzechy świata. W czasie chrztu w Jordanie objawiła się tajemnica Trójcy Świętej. Na przyjmującego chrzest Syna Bożego, który stał się człowiekiem, zstąpił Duch Święty „w postaci cielesnej niby gołębica” (Łk 3,22). Z nieba odezwał się głos: „tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,22). Chrzest Pana Jezusa zapowiadał sakramentalny Chrzest, przez który staliśmy się dziećmi Ojca Niebieskiego, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego, cząstką Kościoła. Ten Chrzest ustanowił Zmartwychwstały Jezus, posyłając Apostołów na cały świat, aby głosili Ewangelię i udzielali Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (por. Mt 28,19). W jubileuszowym roku, 1050 lat od Chrztu Polski, dziękujemy za chrześcijańską historię naszego narodu, za wszystkich, którzy głosili Ewangelię i przyjmowali Chrzest, za obecne i przyszłe pokolenia. W szczególny sposób w tym roku, który jest Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia, dziękujmy za naszych rodziców, chrzestnych, wychowawców, katechetów, za kapłana, który nam udzielił Chrztu świętego. Pamiętajmy o rocznicy swojego Chrztu i przypominajmy o Chrzcie bliskim w rodzinie. W święto Chrztu Pańskiego czytamy fragment proroctwa Izajasza (Iz 42,1–7). Prorok zapowiada, że Mesjasz będzie sługą, wybranym, w którym Bóg ma upodobanie. Będzie pokornym i odważnym, nie zniechęci się, będzie światłem dla narodów, przyniesie wolność narodom. „W katedrze, która jest Kościołem-Matką… lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok… Brama Miłosierdzia” (Ojciec Święty Franciszek, Misericordiae vultus, p. 3).
Propozycja postanowienia
W roku jubileuszu Chrztu Polski będziemy pamiętać o rocznicy Chrztu św. każdego z członków rodziny.