Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RODZINY WIARĄ SILNE

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Przykład niezwykle gorliwego życia i heroicznej śmierci Szczepana jest zawsze przejrzysty, zawsze żywy, zachęcający do składania osobistego świadectwa wiary, nadziei i miłości w naszym dzisiejszym świecie. Wielkim polem składania świadectwa jest dzisiaj rodzina, podstawowa i niezastąpiona komórka życia społecznego. Potrzebujemy zdrowych moralnie, silnych wiarą rodzin, otwartych na dar życia, w których odradza się naród i Kościół. Zdajemy sobie dobrze sprawę, jak kruche jest dzisiaj dobro, któremu na imię rodzina. Tym większa nasza odpowiedzialność. Tym większe wyzwanie dla tych, którzy mogą wspomagać małżonków i rodziców, pomagając im w trudzie wychowania dzieci. Wielkim obszarem składania świadectwa jest dzisiaj postawa i czyny miłosierdzia. Wzywa nas do tego papież Franciszek, ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Ojcu Świętemu zależy na tym, byśmy ponownie i głęboko przeżywali prawdę o miłosiernym Bogu, który pochyla się nad losem świata, nad losem każdej i każdego z nas. Każdy z nas ma osobiste doświadczenie Bożego miłosierdzia, więc powinien stawać się „miłosiernym jak Ojciec”.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość św. Szczepana, kościół
pw. św. Szczepana w Krakowie, 26 XII 2015 r.