Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przez Maryję Syn Boży przyszedł na świat

KS. BP ROMAN PINDEL ORDYNARIUSZ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Obchodzona dziś przez Kościół uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki przypomina, że właśnie przez Maryję Syn Boży przyszedł na świat. Wspominany w Nowy Rok tytuł Maryi jest najważniejszy ze wszystkich godności, jakie Jej przypisujemy. Ona jest najdoskonalszą uczennicą i najdoskonalszym stworzeniem, od Niej i od Jej zgody zaczęła się epoka odkupienia. Ona jest też pierwszą, która uwierzyła i przekonywała uczniów, aby uwierzyli w Jezusa. Ona jako pierwsza najpełniej korzysta z łaski związanej z przyjściem na świat naszego Zbawiciela. Maryja jest znakiem wypełnienia Bożych obietnic, pełni czasów. To Bóg jako pierwszy wybrał, wyróżnił i zaufał tej kobiecie z Nazaretu – powierzył Jej Syna Bożego, aby Go nosiła pod sercem, aby Go karmiła, wychowywała i towarzyszyła, dopóki nie stanie się dorosłym człowiekiem. To dzięki Niej Jezus mógł zaznać ciepła domu, miłości matki, poznać, co to znaczy mieć najbliższą kobietę w swoim życiu, dopóki mężczyzna nie znajdzie swej drugiej połowy. Tytuł Matki, jaką Bóg daje tej jedynej i niepowtarzalnej kobiecie, odwołuje się do najważniejszej godności Maryi. Gdybyśmy w żadnym Piśmie ani w tradycji ustnej nie zachowali imienia Maryi, to i tak z szacunkiem moglibyśmy mówić o Niej: to ta kobieta, która przyniosła na świat, porodziła Syna Bożego.

Fragment orędzia noworocznego do wiernych, 1 I 2016 r.