Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J 2,1-2). Ewangelia o weselu w Kanie czytana jest w niektóre święta maryjne. Do tej Ewangelii nawiązujemy w czasie ślubu, rekolekcji dla małżeństw i rodzin oraz w czasie ważnych spotkań z rodzinami. Obecność Pana Jezusa na weselu, Jego Matki i uczniów mówi nam o ważności powołania małżeńskiego i rodzinnego. U samych początków wspólnego życia jest obecny Pan Jezus, który – na prośbę Maryi – czyni cud zakłopotanym organizatorom wesela. Maryja wstawia się: „Nie mają już wina” (J 2,3). Do sług powiedziała: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). To zdanie Maryi odnosi się do wszystkich uczniów Chrystusa, ale powinni te słowa odnieść do siebie małżonkowie w czasie ślubu i na każdym etapie życia. Wielu młodych rozpoczyna życie małżeńskie po dłuższym mieszkaniu razem, wielu pyta, będąc w trudnej sytuacji, znajomych, krewnych, co mają czynić, zamiast pytać o słowa prawdy i miłości samego Pana Jezusa i o wstawiennictwo Maryi, Matki pięknej, ofiarnej i wiernej miłości. Słudzy nie byli bezczynni. Napełnili stągwie wodą. Wspólne życie małżeńskie, rodzicielstwo, wychowanie dzieci wymaga wysiłku, poświęcenia, walki z własnym egoizmem i pychą. A jednocześnie małżonkowie, rodziny potrzebują z pokorą i ufnością szukać światła i mocy we wspólnej modlitwie, w spowiedzi i Eucharystii, w czytaniu, słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego, w poznawaniu nauczania papieży, szczególnie św. Jana Pawła II. „I uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11). Małżonkom potrzebna jest wiara w obecność Pana Jezusa w czasie ślubu i w całym życiu rodzinnym. Rodzice są w szczególny sposób świadkami wiary dla swoich dzieci. „Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością… Kościół Katolicki pragnie okazać się matką miłującą wszystkich, matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia” (słowa św. Jana XXIII, cytowane przez papieża Franciszka, Bulla Misericordiae vultus, p. 4).
Propozycja postanowienia
Będę często przypominał sobie słowa Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.