Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (8)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Oczy wszystkich… były w Nim utkwione” (Łk 4,20). Tak było w synagodze w Nazarecie. Tak winno być w każdej rodzinie. W kim, lub w czym utkwione są oczy wszystkich w rodzinie? Kto jest wzorem, ideałem? Co wszyscy podziwiają, co stawiają na pierwszym miejscu, o czym najczęściej mówi się w domu, czym wypełnione są myśli i pragnienia dzieci? „Przyszedł… do Nazaretu, gdzie się wychował” (Łk 4,16). Po latach każdy z nas wraca, choćby we wspomnieniach, do dzieciństwa, do miejsc, które w młodości były ważne, do osób, które może zadecydowały o naszych decyzjach. Pan Jezus nawiązał do słów proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18–19). Pan Jezus te słowa odniósł do siebie: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). Dziś, teraz, w naszym sercu, w naszej rodzinie Jezus Chrystus głosi nam dobrą nowinę o miłosiernym Bogu, o wieczności, o godności człowieka, o miłości wiernej i ofiarnej, o wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Chrystus głosi, co jest prawdziwą, a co jest pozorną wolnością, co jest zniewoleniem. „Niewidomym przejrzenie” – Pan Jezus otwiera nam oczy, my też w Jego imieniu otwierajmy oczy naszym bliźnim. Św. Paweł pisze: „Wszyscyśmy… w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” (1 Kor 12,13). Warto, nie tylko w rodzinie, wracać do Księgi Nehemiasza. Czytano księgę Prawa. Lud słuchał uważnie. „Nie bądźcie smutni i nie płaczcie… Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją” (Ne 8,9–10). „Nowy etap ewangelizacji… trwa zawsze… zaangażowanie… aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swojej wierze” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 4).