Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

JUBILEUSZE W KOŚCIELE

Fot. M. Pabis

Kościół Katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w 1300 roku. Do rzymskich bazylik św. Piotra i św. Pawła za Murami przybyło wówczas aż 300 tysięcy pielgrzymów. Papież ten zaproponował celebrację Roku Jubileuszowego co 100 lat. Jednak stopniowo zmniejszano ten okres do 50 i 33 lat (wiek Chrystusa), a od 1475 roku zaczęto je organizować co 25 lat, by każde pokolenie mogło przeżyć jubileusz choć jeden raz. Rok Jubileuszowy nie odbył się jedynie w 1800 roku, gdyż po śmierci Piusa VI w sierpniu 1799 roku we francuskiej niewoli, nowy papież Pius VII został wybrany dopiero w marcu 1800 roku, zaś do Rzymu mógł przybyć w lipcu tego samego roku. W XX wieku do zwykłych lat świętych doszły  jeszcze jubileusze nadzwyczajne: w 1933 i 1983 roku, zwołane z okazji 1900. i 1950. rocznicy odkupienia. W sumie dotychczas Rok Święty obchodzono 28 razy (ostatnio w 2000 r.), Jubileusz Miłosierdzia jest więc 29. takim wydarzeniem w historii Kościoła. Za pontyfikatu Aleksandra VI powstał ceremoniał Roku Świętego, przewidujący otwarcie Drzwi Świętych (symbolu przejścia z grzechu do łaski Bożej) w Wigilię Bożego Narodzenia w roku poprzedzającym jubileusz i zamknięcie ich w uroczystość Objawienia Pańskiego w roku następującym po jubileuszu. Po raz pierwszy stało się tak przy okazji Roku Świętego 1500. Z drobnymi poprawkami, wprowadzonymi w 1525 r., ceremoniał ten przetrwał do czasów obecnych.

Opr. na podstawie inf. KAI i Radia Watykańskiego

JUBILEUSZE ZWYCZAJNE
1300: Bonifacy VIII
1350: Klemens VI
1390: ogłoszony przez Urbana
VI, przeprowadzony przez Bonifacego IX
1400: Bonifacy IX
1423: Marcin V
1450: Mikołaj V
1475: ogłoszony przez Pawła II, przeprowadzony przez Sykstusa IV
1500: Aleksander VI
1525: Klemens VII
1550: ogłoszony przez Pawła III, przeprowadzony przez Juliusza III
1575: Grzegorz XIII
1600: Klemens VIII
1625: Urban VIII
1650: Innocenty X
1675: Klemens X
1700: rozpoczęty przez Innocentego
XII, zakończony przez Klemensa XI
1725: Benedykt XIII
1750: Benedykt XIV
1775: ogłoszony przez Klemensa
XIV, przeprowadzony przez Piusa VI
1825: Leon XII
1875: Pius IX
1900: Leon XIII
1925: Pius XI
1933: Pius XI
1950: Pius XII
1975: Paweł VI
1983: Jan Paweł II
2000: Jan Paweł II
2015: Franciszek