Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

MEDAL NA JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Z okazji Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia włoska mennica państwowa przygotowała na zamówienie Watykanu specjalny medal. Edycja jest limitowana, a każdy egzemplarz posiada własny numer identyfikacyjny. Sto egzemplarzy zostało wybitych w złocie, a po trzy tysiące w srebrze i w brązie. Powstało także dwieście tryptyków – po trzy medale, wybite w każdym z tych metali.
Na awersie medalu umieszczono herb papieski oraz łaciński napis: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 2015 (Iubilaeum Extraordinarium Misericordiae 2015). Na rewersie zaś pojawił się fragment obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”, którego oryginał znajduje się w Muzeum Ermitażu w Petersburgu. Na stronie tej znajduje się także napis po łacinie: „Jego miłosierdzie na wieki” (In aeternum misericordia eius). Autorem projektu jest włoska artystka Mariangela Crisciotti. W Nadzwyczajnym Roku Świętym pielgrzymi z całego świata będą odwiedzać Wieczne Miasto, by przejść przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej. Grupy zorganizowane, a także pątnicy indywidualni rejestrują się w rzymskim biurze Roku Jubileuszowego i podążają specjalnie wydzielonym pielgrzymim szlakiem od Zamku Anioła do Bazyliki św. Piotra.

HYMN ROKU MIŁOSIERDZIA

Na Rok Miłosierdzia został przygotowany specjalny hymn. Ma on formę litanii. Refren jest w języku łacińskim i nawiązuje do wersetu z Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Poszczególne zwrotki zostały przetłumaczone na różne języki.
Autorem tekstu jest o. Eugenio Costa, włoski jezuita pracujący w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego. Pierwsza zwrotka poświęcona jest Bogu Ojcu, druga Synowi Bożemu, trzecia Duchowi Świętemu, a czwarta powtarza wszystkie te tematy. – Cieszymy się, że ta pieśń przyczyni się do zrozumienia tajemnicy miłosierdzia. Miłosierdzie to sprawa fundamentalna, bardzo szeroka, której Papież Franciszek poświęca tak wiele uwagi. Celem śpiewu liturgicznego jest pomoc w zrozumieniu tego, w czym się uczestniczy. Ten hymn może być wykorzystywany np. podczas dłuższej procesji wejścia – powiedział o. Costa. Kompozytorem hymnu jest Paul Inwood, diecezjalny koordynator do spraw liturgii i muzyki w brytyjskiej Diecezji Portsmouth. Zajmuje się on między innymi popularyzowaniem pieśni wspólnoty ekumenicznej z Taizé we Francji.
POLSKIE TŁUMACZENIE HYMNU – MIŁOSIERNI JAK OJCIEC
[tłumaczenie nieoficjalne]
Misericordes sicut Pater! (x 4)
1. Dzięki składajmy Ojcu, ponieważ
jest dobry
Stworzył świat z mądrością
Prowadzi swój lud przez historię
Przebacza i przyjmuje swoje
dzieci
Misericordes sicut Pater! (x 4)
2. Dzięki składajmy Synowi, Światłości
Narodów
Który ukochał nas sercem z ciała
Od Niego otrzymujemy, Jemu
się powierzamy
Niech serce otwiera się na głodnych
i spragnionych
Misericordes sicut Pater! (x 4)
3. Wypraszajmy od Ducha siedem
świętych darów
Źródło wszelkiego dobra, Najsłodsze
Pocieszenie
Przez Niego umocnieni, dajemy
pokrzepienie
Miłość ma nadzieję i wszystko
przetrzyma
Misericordes sicut Pater! (x 4)
4. Boga wszelkiego pokoju prosimy
o pokój
Ziemia czeka na Ewangelię
o Królestwie
Łaska i radość temu, kto kocha
i przebacza
Będzie niebo nowe i ziemia nowa
Misericordes sicut Pater! (x 4)
Misericordes sicut Pater! (x 4)