Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

OJCIEC PIO NA ROK MIŁOSIERDZIA

Na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w Roku Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra w Watykanie zostaną wystawione relikwie św. Ojca Pio. Urna z ciałem Świętego, którego często nazywa się Sługą Miłosierdzia, będzie wystawiona w dniach 8–14 lutego 2016 roku.

Doczesne szczątki św. Ojca Pio (Fot. Wikimedia Commons)

Bracia Kapucyni odpowiedzieli pozytywnie na życzenie papieża Franciszka, aby relikwie najbardziej czczonego we Włoszech świętego kapucyna były wystawione w Bazylice św. Piotra w okolicach Środy Popielcowej. Święty Ojciec Pio jest jednym z najbardziej popularnych świętych Kościoła katolickiego. Należał do zakonu kapucynów i był charyzmatycznym spowiednikiem oraz kierownikiem duchowym. Do San Giovanni Rotondo przybywali tłumnie ludzie z wielu krajów. Odwiedzały go w klasztorze znane osobistości: rodziny królewskie, mężowie stanu, wysocy dostojnicy kościelni, ludzie kultury i sztuki. Spotkał się z nim w młodości ks. Karol Wojtyła. Późniejszy Papież prosił stygmatyka o cud uzdrowienia dla prof. Wandy Półtawskiej, a kiedy się dokonał, napisał list z podziękowaniem. Bardzo wielu ludzi pod wpływem jego posługi sakramentalnej i modlitwy całkowicie odmieniało swe życie. Ojciec Pio zmarł w opinii świętości w nocy 23 września 1968 r. w wieku 81 lat. Jan Paweł II beatyfikował go 2 maja 1999, a kanonizował 16 czerwca 2002 roku.

MODLITWA NA ROK MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do
każdego z nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego
i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne
współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia
od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był
rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim,
głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.