Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

PAPIEŻ POŚLE MISJONARZY MIŁOSIERDZIA

W Środę Popielcową – 10 lutego – Ojciec Święty Franciszek pośle na wszystkie kontynenty misjonarzy miłosierdzia. Papież obdarzy ich specjalną misją przebaczenia. Kapłani mają być żywym znakiem Ojca, przyjmującego wszystkich szukających Bożego przebaczenia.

Logo, zaprojektowane przez słoweńskiego jezuitę o. Marko Rupnika, przedstawia Chrystusa Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach nie owieczkę, ale człowieka. Jest to obraz Miłosierdzia Boga względem zagubionej ludzkości, okazanego przez wcielenie Syna Bożego i odkupienie.

Inicjatywa wpisuje się w obchody ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia Bożego. Księża zostaną rozesłani przez Papieża w przypadającą w czasie jubileuszu Środę Popielcową. Podkreśla się, że mają oni być „przekonującymi głosicielami miłosierdzia i zwiastunami radości przebaczenia”. Jak informuje Radio Watykańskie, misjonarze miłosierdzia, którzy odpowiedzieli na apel Ojca Świętego, zaproszeni zostaną przez biskupów diecezjalnych w swoich krajach do animowania misji ludowych lub konkretnych inicjatyw związanych z Jubileuszem, ze szczególnym odniesieniem do celebracji sakramentu pojednania. Ojciec Święty da im również władzę odpuszczania grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.
Scena ujęta jest znamienną dla najstarszej sztuki chrześcijańskiej owalną aureolą, zwaną mandorlą. Z jej boku umieszczony jest napis: „MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”. Słowa te stanowią motto Roku Świętego, zaczerpnięte ze słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).
Polski misjonarz w Zambii (Fot. Archiwum Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego)