Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GŁOSIĆ ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Widzę przed sobą młodzież, która Kościół przyjmuje świadomie i stara się pogłębiać znajomość Ewangelii. Słowo odwieczne stało się człowiekiem, bo Bóg jest miłością. I tą miłością ukochał człowieka, który zbłądził. Św. Jan mówi o Świetle, które rozjaśniło świat i zamieszkało między nami. (…) Kraków jest wyjątkowym miastem, gdzie Jezus objawił orędzie o Bożym miłosierdziu za pośrednictwem św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Zachęcam do angażowania się w trwające przygotowania do tegorocznego wielkiego święta młodych w Krakowie. To Wam kładę na serce. Ta sprawa to wyzwanie ogromnie ważne. Dotyka wszystkich w Polsce, aby orędzie miłosierdzia Bożego głosić w całym świecie. Trzeba przybyłej młodzieży ukazać to, co najpiękniejsze w Krakowie  – wielką kulturę, ale także i świętość. Ogromną litanię krakowskich świętych. Ostatnio przybyło nam dwóch franciszkańskich męczenników z Peru. Młodych ludzi, którzy oddali życie, głosząc Ewangelię życia. Proszę was, byście byli świadkami Jezusa Chrystusa i głosili swoim życiem radość Ewangelii.

Fragment słowa pasterskiego skierowanego do młodzieży z duszpasterstw
akademickich, kolegiata św. Anny w Krakowie, 14 I 2016 r.