Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (9)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus powiedział do Szymona, który łowił ryby: „Wypłyń na głębię” (Łk 5,4). Te słowa dotyczyły połowu, ale można je rozumieć duchowo. Wielu chrześcijan przeżywa swoją wiarę powierzchownie. Są rodziny, w których religijność sprowadza się do symbolicznych gestów i do zwyczajów funkcjonujących w danym środowisku. „Wypłyń na głębię” – jest wezwaniem do osobistej przyjaźni z Chrystusem. W rodzinie – te słowa oznaczają, że Pan Jezus jest w centrum życia małżonków, rodziców i dzieci. „Na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5,5) – Szymon jest posłuszny Panu Jezusowi. Posłuszeństwo Ewangelii, zaufanie Panu Jezusowi w rodzinie, w każdej sprawie, każdej decyzji, przeżywanie wszystkich wydarzeń, bolesnych i radosnych w atmosferze wiary i miłości – jest to realizacja obietnicy Szymona: „Na Twoje słowo”. „Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5,8). Przyznawanie się przed Bogiem do grzeszności, do słabości, prośba o miłosierdzie pomaga nam w przepraszaniu bliskich, szczególnie w rodzinie. Pokora otwiera nas na Boże wezwania: „I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim” (Łk 5,11). Światłem dla życia rodzinnego niech będą słowa św. Pawła Apostoła: „za łaską Boga jestem tym, czym jestem (1 Kor 15,10); a także: Pracowałem… nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną” (1 Kor 15,10). Prorok Izajasz opisuje swoje powołanie: „Usłyszałem głos Pana… Kogo mam posłać?… Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8). Wielką rolę w budowaniu wspólnoty rodzinnej odgrywa wspólna modlitwa: „Gdy zbieracie się razem, słabnie moc szatana i… rozprasza się zło, które on sprowadza” (św. Ignacy Antiocheński). „Właściwe Bogu jest stosowanie miłosierdzia i w tym najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 6).
Propozycja postanowienia
Zastanowię się, jak w swoim powołaniu, w moich warunkach, mam realizować wezwanie Pana Jezusa: „Wypłyń na głębię”.