Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (10)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Wielki Post jest czasem rozważania Męki i śmierci Pana Jezusa. Wierni uczestniczą w rekolekcjach, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Otwierając się na łaskę Bożą podejmujemy wysiłek, aby zmienić swe życie, pojednać się z Bogiem i bliźnimi. Rok Miłosierdzia daje nam nowe siły duchowe i nowe motywy, aby w małżeństwie i rodzinie umocnić miłość, przebaczyć i prosić o przebaczenie. Pan Jezus na początku publicznej działalności przebywał na pustyni, pościł, modlił się i był kuszony przez szatana. Na pokusy odpowiadał: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4,8). Szatan wykorzystuje nasze wady, słabości,aby nas zaatakować. Posługuje się naszymi bliźnimi, członkami rodziny, współmałżonkiem, aby rozbudzić naszą pychę, egoizm czy naszą wielką wrażliwość. Gdy zło zaczyna się rozwijać we mnie, w rodzinie, trzeba mówić: „Idź przecz, szatanie”, ale nade wszystko: „Panie, ratuj, bo giniemy” (Mt 8,25). Wiele razy w trudnej sytuacji przypominamy sobie, że: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Św. Paweł pisze: „Pan… rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rz 10,13). Z Psalmistą powtarzamy: „Kto się w opiekę oddał… mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam” (Ps 91,1–2). Apostoł Narodów przypomina: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu moim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9–13). „Jezus jest Panem” – to znaczy jest Synem Bożym, moim zbawicielem. Powtarzajmy codziennie w sercu wyznanie wiary i ufności: „Jezus jest Panem”. Na różny sposób wyznajmy w rodzinie, że „Jezus jest Panem”. „Przekroczymy Drzwi Święte mając pełne zaufanie, że tworzymy razem moc Zmartwychwstałego Pana, który nieustannie podtrzymuje naszą pielgrzymkę” (Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 5).
Propozycja postanowienia
Co chcemy – jako małżeństwo i rodzina – realizować w Wielkim Poście, pamiętając, że przeżywamy Rok Miłosierdzia? Może ktoś będzie pamiętał o godzinie miłosierdzia, ktoś inny będzie przypominał rodzinie, w każdym dniu, kolejną stację Drogi Krzyżowej?