Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Pwt 26,4–10; Rz 10,8–13; Łk 4,1–13

JEZUS PRZEBYWAŁ W DUCHU ŚWIĘTYM NA PUSTYNI I BYŁ KUSZONY

Duccio di Buoninsegna, Kuszenie Jezusa (1308–1311)

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli” i „na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
ROZWAŻANIE
Gdy szatan sugeruje, by Jezus z kamieni uczynił chleb, propozycja zostaje odrzucona, ale wkrótce Zbawiciel w cudowny sposób nakarmi tysiące głodnych ludzi. Gdy szatan proponuje bogactwa świata, Jezus odmawia, ale wkrótce podbije cały świat swoją nauką. Gdy szatan zachęca, by Jezus pokazał swoje nadzwyczajne możliwości, znów spotyka go odmowa, ale wkrótce Prorok z Nazaretu ukaże się jako zmartwychwstały Pan, któremu wszystko służy. Władztwo szatana i władztwo Boga, służba szatanowi i służba Bogu – wydaje się być tak blisko i jakoś podobne w zewnętrznych wyrazach, a przecież w rzeczywistości jest tak odległe od siebie. Warto o tym pomyśleć.

(rs)