Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

TAJEMNICA ŻYCIA KONSEKROWANEGO

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Ofiarowanie Pańskie jest pomostem wiary pomiędzy tajemnicą Bożego Narodzenia a tajemnicą Wielkiej Nocy – Maryja oddaje Bogu Jego Syna. To ofiarowanie osiągnie swój szczyt przez tajemnicę Golgoty i Jego Krwi. Trzeba, by Jezus był przez nas odczytywany na nowo, bo na płaszczyźnie wiary spotykamy Go codziennie. Tajemnica życia konsekrowanego to dar Boga dla nas i dar życia Jezusa dla nas. Moje i twoje życie powinno mieć podwójny wymiar, najbardziej ludzki i najbardziej Boży. Dziękuję Bogu za was, jako dar dla Kościoła. Dziękuję za waszą odpowiedź. Bóg nie jest konkurentem dla ludzkiej wolności. Chrystus niczego nie odbiera. Musicie zrozumieć swoją niepowtarzalną obecność w Kościele i w świecie. (…) Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną Wcielonego Słowa. Trzeba mieć ideologicznie zamknięte serce, oczy i uszy, żeby nie widzieć miłości osób życia konsekrowanego, choćby tej miłości do dzieci cierpiących w szpitalach, w domach opieki. Stawianie pytania czy życie konsekrowane jest potrzebne jest zdradą. Dziękuję za nadzieję, która jest w was. Nigdy nie zapominajcie o proroctwie, o życiu wiecznym i o nadziei.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, Częstochowa, 2 II 2016 r.