Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JESTEŚMY DZIEĆMI ŚWIATŁOŚCI

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Podczas Wigilii Paschalnej podążamy za światłem Chrystusa, symbolizowanym przez świecę paschalną. Spalając się w ogniu miłości, umierając z miłości i powstając z martwych, nasz ukrzyżowany Pan rozproszył mroki zalegające ziemię. Odtąd my – Jego uczennice i uczniowie – powinniśmy żyć w blaskach Jego ofiary, Jego miłości, Jego życia. Jako dzieci Boże jesteśmy synami i córkami światłości. Dzisiaj wychodzimy z zapalonymi świecami na spotkanie z Chrystusem i Jego Matką, którą nazywamy Matką Bożą Gromniczną. Zapalona świeca w naszej dłoni jest przemawiającym do wyobraźni znakiem, że chcemy od Chrystusa przyjąć światło i chcemy być światłem dla innych. Pamiętamy o słowach, które skierował do swoich uczniów, a więc do nas wszystkich: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. (…) Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Chcemy, by ogień Jego miłości żarzył się w naszych sercach. Chcemy spalać się jak świeca, czyniąc z nas samych dar dla Boga i bliźnich.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, Kraków, 2 II 2016 r.