Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (11)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W Wielkim Poście (w II niedzielę) czytamy w czasie Mszy świętej opis Przemienienia Pana Jezusa na górze. Każdy dzień, każdy Wielki Post, a tym bardziej Rok Miłosierdzia, jest czasem przebaczania, nawrócenia, pojednania z Bogiem, bliźnimi i samym sobą. „Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe” (Łk 9,28–29). W czasie modlitwy Pan Jezus ukazał cząstkę Boskiej chwały. W czasie modlitwy Apostołowie umocnili swą wiarę. Gdy się modlimy, gdy modli się rodzina, Pan Jezus dokonuje cudu przemienienia. Słabnie moc szatana, ucisza się gniew, wzrasta gotowość do przebaczenia i pojednania, człowiek pragnie odnowienia siebie, małżeństwa i rodziny. „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy” (Łk 9,33) – powiedział Piotr do Pana Jezusa. Czasem łaski Przemienienia jest wdzięczność za wiarę, za Kościół, którego cząstką jesteśmy, za małżeństwo i rodzinę. Choć budzą się czasem myśli: „Szkoda, że wyszłam za niego, szkoda, że taką wybrałem żonę” – łaska przemienienia prowadzi do dziękczynienia: „Dobrze, że mogę pomóc mężowi w jego duchowym pogubieniu; dobrze, że mogę być oparciem dla moich dzieci, dzięki Ci, Panie, za dar dziecka chorego”. „Z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie” (Łk 9,35). Słowo, które ciałem się stało (por. J 1,14), jest Jednorodzonym, umiłowanym Synem. W Chrystusie jesteśmy synami Bożymi, dziećmi Ojca Niebieskiego, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przybranie za dzieci Boże dokonuje się na Chrzcie świętym. Od Chrztu jesteśmy cząstką Mistycznego Ciała Chrystusa – Kościoła. „Jego słuchajcie”. Kogo słuchamy, kto i co kształtuje nasze życie, co jest decydujące w podejmowaniu ważnych decyzji, np. w rozejściu się, o rozwodzie, o przyjęciu kolejnego dziecka, o sposobie realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa. Św. Paweł pisze: „Nasza ojczyzna jest w niebie… stójcie mocno w Panu” (Flp 3,20.4,1). „Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 6).
Propozycja postanowienia
Przeżyjmy wydarzenia i łaskę Przemienienia w rodzinie, np. w każdy piątek Wielkiego Postu, w czasie rekolekcji, w rocznicę ślubu, w rocznicę Chrztu.