Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wypłyń na głębię

KS. BP ROMAN PINDEL ORDYNARIUSZ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Niedzielny fragment Ewangelii Łukaszowej o wypłynięciu uczniów Jezusa na głębię i zarzuceniu sieci przybliża jeden ze sposobów, w jaki Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Na tym przykładzie widać jak człowiek, który doznał miłosierdzia, przemienia się, stając się innym człowiekiem, gotowym słuchać Boga i głosić miłosierdzie innym. To właśnie Piotrowi – świadkowi nauczania Jezusa – po tym, kiedy wcześniej nie udało mu się złowić żadnych ryb, okazane jest miłosierdzie. Chciał mu Chrystus okazać swą łaskę, pomoc. W ten sposób przekonał Szymona rybaka do tego, że jest miłosierdzie Boga nawet wtedy, gdy człowiek traci nadzieję, machnie ręką, gdy się coś nie udało. Niespodziewana sugestia Jezusa, skierowana do Szymona, by wypłynął na głębię i zarzucił sieć, prowadzi do obrazu, gdy zmęczeni całonocnymi i bezskutecznymi wysiłkami rybacy mogą w pełni zobaczyć i docenić niezwykłość połowu na głębi. Wtedy Szymon będzie mógł zobaczyć jak dobry jest Ten, który wszedł do jego łodzi, nauczał o królestwie, mówił o miłosiernym Ojcu, który jest w niebie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. inaugurującej wizytę Znaków Miłosierdzia w beskidzkiej parafii w Targanicach, 7 II 2016 r.