Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CHRYSTUS KUSZONY

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu liturgia przybliża nam postać Chrystusa kuszonego przez szatana na pustyni. W tym roku jednak patrzymy na Jezusa nieco inaczej, mając w pamięci i sercu słowa papieża Franciszka, że Jezus jest Obliczem Miłosierdzia. Twarzą Boga jest twarz Jezusa na pustyni  – wychudzona czterdziestodniowym głodem, naznaczona dramatycznym zmaganiem z własną słabością i z natrętnym duchowym przeciwnikiem. Ta Twarz jest Obliczem Miłosierdzia Boga, podejmującego zdecydowaną walkę z ludzkim grzechem i zwyciężającego, ale nie z daleka, z bezpiecznego dla Siebie, niebieskiego dystansu! (…) Czy nie dlatego między innymi Bóg stał się człowiekiem, żeby doświadczyć dramatycznej pokusy, przed jaką staje człowiek zdesperowany głodem? Być może chciał doświadczyć napięcia i emocji, jakie wzbudza w nas perspektywa przejęcia władzy? Może chciał doświadczyć, jak łatwo można się pogubić nawet w mieście i świątyni Boga, szukając dla siebie poklasku i chwały, należnych jedynie Panu? Po trzykroć Święty Bóg chciał wejść z człowiekiem – z każdym z nas – w sam środek każdej z naszych pokus do zła.

Fragment słowa pasterskiego na Wielki Post 2016 r.