Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JEŚLI JESTEŚ SYNEM BOŻYM…

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia przybliża nam scenę kuszenia Jezusa na pustyni, która zapowiada trzy radykalne pokusy, którym podlega każdy chrześcijanin. Ten, który stanął wraz z grzesznikami nad Jordanem pragnącymi przyjąć chrzest, na pustyni stwierdza, że pragnie wyzwolić ludzkość od grzechu, nawiązując głęboką solidarność z grzesznym człowiekiem i pełen Ducha Świętego toczy walkę z szatanem. Pustynia stała się dla Zbawiciela polem walki z szatanem, polem zwycięstwa nad trzema pokusami, które według nauki św. Jana stanowią zarzewie wszelkiego grzechu. Wszystko, co jest na tym świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Boga. W pierwszym kuszeniu szatan stara się wzbudzić u Zbawiciela pożądliwość ciała. Korzystając z wyczerpania głodem, szatan podsuwa Jezusowi myśl: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem, abyś mógł zaspokoić swój głód. W tej naturalnej potrzebie nie ma nic zdrożnego, jednak szatan nadaje tej naturalnej potrzebie pokarmu charakter pokusy.

Fragment homilii wygłoszonej w poznańskiej katedrze w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 14 II 2016 r.