Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (12)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Drzewo zielone, przynoszące owoc, jest częstym obrazem biblijnym, ukazującym człowieka, który wierzy w Boga, ufa Jego miłości i pełni Jego przykazania. Zaś drzewo, które nie owocuje, czy drzewo suche, jest symbolem człowieka bez wiary, który nie zachowuje Bożego prawa. Pan Jezus opowiedział przypowieść o drzewie figowym, które nie zaowocowało (Łk 13,6–9). Właściciel winnicy rzekł do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” (Łk 13,7). Ogrodnik zachęca właściciela: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc” (Łk 13,9). W Wielkim Poście, w Roku Miłosierdzia, wiele razy stajemy przed Bogiem robiąc rachunek sumienia. Małżonkowie, rodzice, szczególnie w czasie świąt, w rocznicę ślubu, podsumowują życie rodzinne, cieszą się dziećmi, zdrowiem, sukcesami w pracy, osiągnięciami materialnymi. Często są pełni bólu, zniechęcenia, wyrzutów sumienia, oskarżeń. Szukają przyczyn niepowodzeń, wskazują na tych, którzy ich zdaniem są winni temu, że nie ma zgody w rodzinie, nie ma trzeźwości, dzieci odchodzą od Boga, żyją bez spowiedzi i Mszy świętej, niekiedy – bez ślubu sakramentalnego. Podsumowanie życia robi człowiek, gdy przychodzi poważna choroba. Myśl o śmierci, Bożym sądzie, wieczności, myśl o tych, którzy pozostaną, gdy my odejdziemy, rodzi nieraz trwogę. W takich  sytuacjach dla wielu ratunkiem jest Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, częste powtarzanie: „Jezu, ufam Tobie”. Przypowieść o drzewie figowym jest wezwaniem do nawrócenia. Jest też źródłem nadziei. Zawsze można zacząć od nowa, w swoim życiu, w małżeństwie i rodzinie. My, tu na ziemi, przemijamy. Ale Bóg wciąż nam się objawia, jak Mojżeszowi: „Ja jestem, który jestem” (Wj 3,14). „Miłosierdzie Boga nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem, dzięki któremu On objawia swoją miłość ojcowską i matczyną, która wypływa z wnętrza i zwraca się do syna” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 6).
Propozycja postanowienia
Bóg wciąż daje nam nową szansę, łaskę swego miłosierdzia. Bardzo świadomie przeżywajmy – na kolanach – swoje urodziny, rocznicę Chrztu, ślubu, święceń…