Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Wj 3,1–8a.13–15; 1 Kor 10,1–6.10–12; Łk 13,1–9

JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE

Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”.
ROZWAŻANIE
Zginęli ludzie. Łatwo jest pytać, dlaczego? Kto zawinił? Co przeskrobali, że to ich spotkało? Takie pytania właściwe są dla śledczych, których zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn badanego zdarzenia. Ale czy nas, uczniów Pana, to winno interesować? Jezus prowadzi naszą myśl w zupełnie innym kierunku: nakłania, może wręcz zmusza, by pomyśleć o własnym życiu i jego niechybnym końcu. Ostatecznie przecież nie jest ważne, w jaki sposób człowiek traci życie. Ważne jest, by był na to wydarzenie przygotowany. Nieuchronność śmierci jest faktem niezależnym od nas. Ale jakość naszej śmierci jest już jak najbardziej naszym dziełem. Z jakości życia wynika jakość śmierci. Warto o tym pomyśleć w Wielkim Poście.

(rs)