Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OCZYŚCIĆ SUMIENIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W sytuacji walki duchowej, w jakiej się znajdujemy, Kościół podsuwa nam dawną i nową broń do codziennej walki z podszeptami kusiciela. Jest nią modlitwa, sakramenty, pokuta, uważne słuchanie i urzeczywistnianie Słowa Bożego w życiu, czujność i post. Matka Kościół zachęca nas do wewnętrznej walki, która decyduje o kształcie naszego życia. Zwycięstwo – tak w życiu osobistym, jak i społecznym – możemy przygotować jedynie przez oczyszczenie naszego sumienia. Gdy to się stanie – mówi Psalm 91 – wówczas:
„węże i żmije zdepcesz bez urazy,
a lwa i smoka twój uśmiech pokona,
bo Pan cię weźmie pod swoją opiekę,
Pan cię wyniesie nad braci, da sławę,
pomoże przebrnąć zdradną życia rzekę,
a będzie długie, czcigodne i prawe”.
                                     (przeł. B. Drozdowski)
Słowami św. Ambrożego – prośmy naszego Stwórcę: „O Panie, człowiek, który w raju zagubił wytkniętą mu drogę, jak mógłby bez przewodnika odnaleźć ją na pustyni, gdzie pokusy są tak liczne, wysiłek w zdobywaniu cnoty trudny, upadek w błędy łatwy? (…) Spraw, abyśmy szli Twoim śladem i mogli powrócić z pustyni do raju”.

Fragment homilii wygłoszonej w poznańskiej katedrze w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 14 II 2016 r.