Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W mądrość krzyża Polacy zostali wprowadzeni dzięki wydarzeniu, które nazywamy Chrztem Polski. Być może książę Mieszko nawet nie przeczuwał, że jego chrzcielnica stanie się kolebką rodzącego się narodu i że na tysiąclecia pozostanie znakiem inspirującym i budującym naszą tożsamość. Mieszko najpierw sam musiał dokonać osobistego wyboru, musiał zgodzić się na mądrość krzyża i uczynił to przekonany, że tylko nowi ludzie budują nowy świat, wypowiadając się przez nową strukturę, nową kulturę, nowe przepisy prawne, że tylko doświadczenie nowej wiary przekłada się na postawy moralne widoczne w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Pierwsi Piastowie dążyli do ugruntowania wiary chrześcijańskiej, ponieważ jako władcy czuli się odpowiedzialni za zbawienie swoich poddanych. (…) Dzisiaj państwo i Kościół pragną wspólnie dziękować za całe duchowe i materialne dziedzictwo podczas centralnych uroczystości 14 kwietnia w Gnieźnie oraz 15 i 16 kwietnia w Poznaniu. Dziękczynienie w każdej polskiej parafii w Polsce i za granicą będzie miało miejsce podczas liturgii paschalnej, gdy ponownie w sposób świadomy i dojrzały powiemy: „wierzę”.

Fragment przemówienia na zakończenie Poznańskiej Drogi Krzyżowej, 11 II 2016 r.