Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

U PODSTAW LEŻY MIŁOŚĆ

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Być uczniem Jezusa, a każda i każdy z nas jest nim na mocy chrztu świętego, znaczy utożsamić się z Nim, pójść za Nim, przyjąć Jego styl życia, miłości i służby. Nasze chrześcijańskie powołanie musimy odczytywać w konkretnej, egzystencjalnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Chrystus liczy na każdą i każdego z nas. Dla zdecydowanej większości uczniów Jezusa powołaniem jest małżeństwo i rodzina. Chrystus i Jego Kościół potrzebuje dobrych, świętych małżeństw i rodzin, tych fundamentalnych wspólnot życia i miłości. Ale Chrystus i Jego Kościół potrzebuje także ludzi, którzy – tak jak rybacy znad Jeziora Galilejskiego – gotowi są zostawić wszystko, by oddać się Jezusowi całkowicie do dyspozycji. Chrystus i Jego Kościół także dzisiaj potrzebuje kapłanów i osób konsekrowanych do szczególnej posługi głoszenia Ewangelii, do przybliżania braciom i siostrom skarbnicy łask zawartych w sakramentach. Miejmy otwarte umysły i wrażliwe serca, by rozpoznać głos powołującego nas Pana. On na nas liczy i On też egzaminuje nas z miłości, jak Szymona Piotra. Miłość bowiem leży u podstaw każdego chrześcijańskiego powołania

Fragment homilii wygłoszonej podczas czuwania
„24 godziny dla Pana”, Kraków, 4 III 2016 r.