Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (15)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W Niedzielę Palmową przeżywamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. „Ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy … wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie” (Mt 21,8–9). Kilka dni później, gdy Pan Jezus stał przed Piłatem, tłumy krzyczały: „Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza… Ukrzyżuj, ukrzy- żuj Go” (Łk 23,18.21). Tak jest i dzisiaj. Tak jest w wielu rodzinach. Wychwalanie, uwielbianie żony czy męża na początku małżeństwa – czy przed ślubem – a po latach, niekiedy już po kilku, oskarżanie, poniżanie, myśli i słowa o rozejściu się, o rozwodzie.„Hosanna” – przemieniają się na „ukrzyżuj”. W Niedzielę Palmową czytany jest opis Męki Pana Jezusa według synoptyków: Mateusza, Marka i Łukasza. W Wielki Piątek czytamy Pasję według św. Jana. Wielki Post, Rok Miłosierdzia, jest wielką szansą dla małżeństw i rodzin: szansą umocnienia miłości, drogą do przebaczenia i pojednania. Z Ewangelii św. Łukasza wspomnijmy kilka fragmentów z opisu Męki Pana Jezusa: „Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć” – mówił Piotr do Jezusa. „Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzykroć wyprzesz się tego, że Mnie znasz” (Łk 22,33–34). „Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Łk 22,46) – mówi w Ogrójcu Pan Jezus. Jesteśmy słabi i grzeszni. Modlitwa małżonków, rodzin, pomaga przezwyciężyć słabość, egoizm, każdą pokusę. „A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra… Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Łk 22,61–62). Zapłakał nad sobą… zazwyczaj płaczemy nad innymi. „Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23,28). Wiele matek i ojców płacze nad swoimi dziećmi. „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43) – umierający Pan Jezus powiedział do skruszonego łotra. „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46). Modlitwa skruchy i modlitwa powierzenia się Bogu – to ratunek i nadzieja dla każdego z nas, dla każdego małżeństwa i każdej rodziny. „Miłosierdzie to nie tylko działanie Ojca… Jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem… Przebaczenie zniewag jest wyrazem miłości miłosiernej – stanowi kryterium wiarygodności naszej wiary” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 9)
Propozycja postanowienia
W Wielkim Tygodniu będę czytał (może z całą rodziną) opis Męki Pana Jezusa… Weźmiemy udział w liturgii Triduum Sacrum.