Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (16)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa jest największym świętem chrześcijańskim. Wiele osób, wiele rodzin, przez cały Wielki Post, a szczególnie w Wielkim Tygodniu, przygotowuje się na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania jest darem dla każdego z nas, jest też szansą, którą daje Bóg rodzinom, aby przy Krzyżu, w słowie Bożym, w adoracji Najświętszego Sakramentu i przy pustym Grobie umocniły swoją miłość, wierność powołaniu. Z wielką pokorą całujmy Krzyż w Wielki Piątek, bardzo świadomie – tym bardziej w roku 1050-lecia Chrztu Polski – odnówmy przyrzeczenia chrzcielne w Wigilię Paschalną. Udział w procesji rezurekcyjnej umacnia naszą nadzieję pokładaną w Bogu, pozwala głębiej przeżyć z Chrystusem zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra i prawdy nad grzechem, piekłem i szatanem. Dobrze, że rodzice przychodzą z dziećmi do kościoła w Wielką Sobotę, aby poświęcić pokarmy, ale nie można robić wrażenia, że jest to najważniejszy akt religijny w święta wielkanocne. Tłumaczmy dzieciom, że baranek przypomina Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, a jajko przypomina o wyjściu Pana Jezusa z grobu. Poświęcenie pokarmów jest wezwaniem, abyśmy przed jedzeniem i po jedzeniu pomodlili się, indywidualnie lub wspólnie, a przynajmniej się przeżegnali – także w szkole, na stołówce czy w restauracji. Do pustego grobu biegli Apostołowie, Piotr i Jan. Piotr pierwszy wszedł do grobu, potem Jan. Gdy po latach św. Jan Apostoł wspominał to wydarzenie, napisał: „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8). Święta wielkanocne są duchowym wejściem do pustego grobu, aby na nowo uwierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa i w nasze zmartwychwstanie. Zmartwychwstaliśmy w Chrystusie poprzez odrodzenie w Chrzcie świętym. Powstajemy z duchowej śmierci, gdy się spowiadamy. Apostoł Narodów wzywa: „Szukajcie tego, co w górze… Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,1–2). „Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas… Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosiernymi: jedni wobec drugich” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 9).
Propozycja refleksji
Każdy z nas, każda rodzina ma swe doświadczenie przeżywania przygotowania do świąt oraz przeżywania Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Co trzeba zmienić w programie tego przygotowania, aby w Roku Miłosierdzia szczególnie owocnie przeżyć ten czas łaski?