Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

WŁADZA W EWANGELII (30)

WŁADZA HERODA

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Herod był tetrarchą i miał władzę na terenie Galilei, uznaną przez cezara. Istniały pewne napięcia między nim a Piłatem, bo ten był namiestnikiem Judei. Dokładnie źródeł tych napięć nie znamy. Jezus, mimo że należał do podwładnych Heroda i nauczał w Galilei, spotkał się z nim dopiero jako więzień, odesłany przez Piłata do tetrarchy. Św. Łukasz opisał to spotkanie: Piłat zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni (Łk 23,6–12). Herod zabił Jana Chrzciciela. Jezus nie miał mu już nic do powiedzenia, mimo że tetrarcha, mający władzę, zasypał go pytaniami. Herod domagał się od Jezusa cudownego znaku, ale nie tylko go nie otrzymał, ale nie usłyszał od Jezusa ani jednego słowa. Jezus milczał. Ten, ponieważ przesłuchanie było publiczne i obserwatorów z dworu Heroda wielu, wzgardził Jezusem i uznał Go za wariata. Kazał ubrać w szaty, w jakie ubierano psychicznie chorych i odesłał do Piłata. Jezus jest wzorem postawy wobec pewnych ludzi, którzy mają władzę i posługują się nią tak, jak chcą. Zabicie Jana było na życzenie Herodiady, czyli dalekie od wszelkiego prawa, bo Jan nic złego nie uczynił, jedynie upomniał Heroda, aby nie gorszył podwładnych. Herodiada rozumiała władzę jako robienie tego, co się władcy podoba. Mamy z tym do czynienia u wielu ludzi, którzy otrzymują władzę, nawet zaledwie nad kilkoma ludźmi, oni już zmuszają ich, by robili tylko to, co oni polecą. Dziś nazywamy to mobbingiem. Podwładny jest zmuszany do wykonania poleceń mającego władzę, nawet jeśli jest to władza nad jednym pracownikiem. Jezus sygnalizuje, że z takimi przełożonymi, kierownikami czy dyrektorami nie należy podejmować żadnej rozmowy, milczenie ich denerwuje, ale za milczenie trudno karać. Herod wybrał drogę ośmieszenia. Zdumiewa fakt, że z powodu takiego podejścia do Jezusa Herod i Piłat podali sobie ręce na znak przyjaźni. Czym innym jest przyjaźń, o której mówi Jezus, nazywając Dwunastu swymi przyjaciółmi, a czym innym przyjaźń dwu morderców Jezusa. Jest to jeszcze jeden z ważnych mechanizmów władzy, wpisany w Ewangelię w tym celu, aby uczeń Jezusa wiedział, jak się zachować, jeśli znajdzie się w podobnej sytuacji i aby się nie dziwił, i widział jakimi metodami posługują się ludzie tego świata, piastujący władzę.