Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZWYCIĘSTWO BOGA

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Największa w dziejach wszechświata Miłość została osądzona, skazana i ukrzyżowana… Historia ukrzyżowanego Jezusa nie została zamknięta w grobie, w którym złożono Jego umęczone ciało. Wbrew wszelkim ludzkim kalkulacjom, machinacjom i wyrachowaniu, Jego śmierć, a następnie powstanie z martwych okazało się zwycięstwem Boga i miłości nad mocami zła i śmierci. W tym zwycięstwie ma udział każdy człowiek, bo za każdego syna i córkę Adama i Ewy Jezus oddał życie, urzeczywistniając odwieczny plan Ojca, by rozproszone przez grzech dzieci Boże zjednoczyć w jedno i doprowadzić je do odwiecznego królestwa życia. Dopełniając swego zbawczego dzieła, a następnie odchodząc do nieba, nasz ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan nie zostawił nas samych. Po Zesłaniu Ducha Świętego ostatecznie ukonstytuował się Chrystusowy Kościół, który kontynuuje w świecie dzieło swego boskiego Założyciela. Kolejne pokolenia znajdują w Kościele dostęp do słowa Bożego, a także do sakramentów, stanowiących źródło Bożej łaski i stałej obecności Chrystusa w naszym życiu.

Fragment homilii wygłoszonej w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Wielki Piątek, 25 III 2016 r.