Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (18)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus nazywa siebie pasterzem. Obraz pasterza, owiec, podobnie – szczególnie w Galilei – obraz rybaka, przemawiał do wyobraźni Żydów. Nawiązując do codziennych zajęć słuchaczy, Pan Jezus nauczał o swej godności, posłannictwie, o królestwie niebieskim, które przybliżyło się przez Niego. „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają” (J 10,14). Pan Jezus jest dobrym pasterzem, który daje swoje życie za owce (por. J 10,11). Dobry pasterz, Jezus, Wcielony Syn Boży, umarł na krzyżu, aby nas zbawić. On zna swoje owce. Nie tylko zna nasze postępowanie, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ale zna nasze wnętrze, nasze pragnienia, myśli, tęsknoty. Nam się wydaje, że znamy bliźniego, wydaje się na przykład żonie, że wie wszystko o swoim mężu, a po pewnym czasie mówi: zawiodłam się na nim, nie wiedziałam, że może być do tego zdolny. „Moje owce słuchają mego głosu … Idą one za Mną” (J 10,27). Pan Jezus nas wzywa, abyśmy słuchali Jego głosu, Jego wskazań, Jego nauki i byli Jemu posłuszni. Małżonkowie powinni być dla siebie nawzajem przykładem słuchania Pana Jezusa. Mogą też pomóc sobie oraz dzieciom usłyszeć głos Zbawiciela i postępować według Jego woli, która jest pełna prawdy i miłości. „Ja daję im życie wieczne” (J 10,28). Pan Jezus nie tylko obiecuje życie wieczne po śmierci, po dniu ostatecznym, ale daje życie wieczne już teraz: jest to życie w przyjaźni z Bogiem, życie w łasce uświęcającej. Jest to życie w miłości, w przebaczeniu, gotowości do pomocy drugiemu. Poznając coraz lepiej Pana Jezusa przez czytanie, rozważanie słowa Bożego, modlitwę, spowiedź, Eucharystię, ofiarną, miłosierną miłość, poznajemy coraz lepiej siebie, dary Boże w nas i nasze słabości. Poznajemy także coraz lepiej drugiego człowieka, męża, żonę, dziecko. Nie poddamy się schematom, ale będziemy odkrywać to, co dobre i piękne w drugim, wielkość Bożych darów w bliźnim. Pamiętajmy, że – szczególnie w rodzinie – jesteśmy dla siebie zarówno partnerami, jak i owcami. „Bóg będzie spoglądał na człowieka nie tylko w historii, ale i na wieczność, wzrokiem miłosiernego Ojca” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p.7).
Propozycja refleksji
W jaki sposób małżonkowie mogą sobie pomagać w odkrywaniu Pana Jezusa, jako wspólnego, dobrego Pasterza, który nas prowadzi?