Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościołowi potrzebni są pasterze

Ks. Abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki

Kiedy słuchamy Jezusa, Jego słowa prowadzą nas drogami prostymi; niosą nam pociechę, tak potrzebny pokój serca i wytrwałą nadzieję. Zachęcam do modlitwy o powołania, wciąż trwają czasy głoszenia Dobrej Nowiny. Modlimy się dziś o nowych duszpasterzy; pasterzy, którzy zechcą zdobyć odpowiednią wiedzę, poznać Pismo Święte, liturgię i moc sakramentów świętych; pasterzy, którzy ustanowieni apostolskim i sakramentalnym znakiem święceń prezbiteratu, chcieliby naśladować na serio Dobrego Pasterza, idąc drogą posłuszeństwa, modlitwy i czystości. Potrzebni są Kościołowi pasterze gorliwi, potrzebni są ludzie z takim zapałem, jaki wyraża się w miłości do Chrystusa i w oddaniu samego siebie na Jego służbę. Potrzebni są pasterze świadomi, iż są powołani do miłosierdzia. Trzeba, żeby Kościół się zmienił, aby dostosował się do nowych czasów, do wymogów nowoczesności. A przez tę nowoczesność rozumie formowanie człowieka wygodnego, nastawionego na konsumpcję, pozornie wolnego. Tymczasem, aby być pasterzem według Serca Bożego i na miarę Chrystusa, można i trzeba korzystać ze wszystkiego, co służy głoszeniu Ewangelii – zwłaszcza z mediów społecznościowych – ale z zachowaniem wierności zasadom moralnym, wierności Chrystusowi, wierności Kościołowi, a nie wierności światu. Albowiem to nie świat ma nas nawracać, ale my mamy nawracać świat.

Fragment orędzia na Niedzielę Dobrego Pasterza, Katowice, 17 IV 2016 r.