Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

OBCHODY 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

POWRÓCIĆ DO DUCHOWYCH ŹRÓDEŁ POLSKI

Msza św. w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie w ramach obchodów jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

W Gnieźnie, Poznaniu, na Lednicy odbyły się centralne, trzydniowe uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski. Ks. abp Stanisław Gądecki wskazał, że tam, gdzie Chrzest jest uczciwie pojmowany, wraz z jego konsekwencjami ewangelizacyjnymi i zadaniami misyjnymi, tam jest przyszłość dla Kościoła. „Czy mamy lamentować, że rozpraszamy dziedzictwo ponad tysiąclecia, czy raczej poważnie zastanowić się nad tym, co w tej chwili jest do zrobienia, żeby ożywić wiarę?” – pytał. Zwieńczeniem czwartkowych uroczystości była Msza święta w katedrze gnieźnieńskiej, sprawowana pod przewodnictwem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard. Pietro Parolina, z udziałem najwyższych przedstawicieli władz państwa z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. „Tegoroczne obchody są nie tylko okazją do pamięci o przeszłości, ale też inspirują nas i zachęcają do życia i patrzenia w przyszłość z nadzieją i odnowioną wiarą” – podkreślił ks. kard. Parolin.
,,BĄDŹCIE SPOKOJNI I UFNI!”
Celebracja jubileuszowej liturgii pod przewodnictwem legata papieskiego ks. kard. Pietro Parolina oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. S. Gądeckiego w Katedrze Poznańskiej

Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak w homilii mówił, iż: „Trzeba nam dziś odważnie powracać do duchowych źródeł tej wewnętrznej siły. Bardzo jej przecież potrzebujemy, wszyscy bez wyjątku. Potrzebujemy tej mocy Ducha, która wyzwalać nas będzie z niewoli zła i grzechu. Potrzebujemy przezwyciężania – jak pisał Rzymianom Apostoł Paweł – skutków dawnego człowieka, których doświadczamy w naszym życiu”. Przypomniał słowa Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane podczas uroczystości milenijnych Chrztu Polski w roku 1966: ,,Bądźcie spokojni i ufni! Wyrzućcie z serca wszelkie smutki, urazy, niechęci, zostawcie to wszystko tutaj, w świątyni. I wyjdźcie tylko ze światłością i ze źródłem wody żywej, wyjdźcie z nadzieją, wiarą i miłością. To są skarby, które rozniesiemy stąd na miasto i archidiecezję, na Polskę całą, bo właśnie stąd wyszło na Polskę całą światło, miłość, wiara, pokój i jedność”.
„ABYŚMY TRWALI W TRADYCJI PRZODKÓW…”
Prezydent Andrzej Duda powiedział, iż „dzięki temu, co przyniósł Chrzest w duszach ludzi tu mieszkających, pokolenia nigdy nie pozwoliły wydrzeć sobie polskości, nigdy nie pozwoliły sobie odebrać tego, dzięki czemu budowana była tradycja, kultura, wspólnota i Polska, nawet kiedy znikała z map, to wracała. Wracała z siłą Polaków i wracała z siłą ducha, którego dawała im wiara i Chrzest”. Podziękował także Bogu za opiekę nad Ojczyzną i wskazywał by prosić: „św. Wojciecha tu, u stóp jego konfesji, gdzie znajdują się jego relikwie, prosić św. Stefana ze Szczepanowa, biskupa z mojego rodzinnego miasta, prosić św. Andrzeja Bobolę, mojego patrona i patrona naszej Ojczyzny, św. Faustynę, orędowniczkę Miłosierdzia Bożego – o błogosławieństwo i wstawiennictwo u Pana Boga za naszą Ojczyzną, za naszym narodem i za tym wszystkim, co dla nas ważne. Abyśmy trwali w tradycji przodków, w wierze, w tym wszystkim, co zawsze powodowało i powoduje, że jesteśmy mocni. Niech Pan Bóg błogosławi mojej Ojczyźnie, niech Pan Bóg błogosławi Polakom, niech Pan Bóg błogosławi Kościołowi!”.
BUNT PRZECIW JARZMOM WSPÓŁCZESNOŚCI
W przeddzień kolejnego dnia obchodów, ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, przewodniczył Pasterce w poznańskiej farze w nocy z 14 na 15 kwietnia. „Konieczna jest wielka modlitwa o ludzi ducha dla Polski, modlitwa o ludzi, którzy są godni wolności”. Przypomniał rok 1966. „Teraz, po 50 latach, wydaje się, że historia zamknęła kolejny krąg. Znowu nam przychodzi dotykać spraw najbardziej podstawowych i fundamentalnych. Doskonale pamiętamy to, co się działo w czerwcu i lipcu ubiegłego roku. Ten przerażający pośpiech kolejnych ustaw, które chciały zaprowadzić w Polsce ład oparty na ideologii gender, zezwalający na związki homoseksualne, na łatwość zamiany płci, na in vitro. Teraz dochodzi kolejna narodowa dyskusja na temat tego, co w skrócie niewłaściwie się nazywa aborcją, a powinno się nazywać zabiciem nienarodzonego dziecka”. Jak podkreślił Metropolita Łódzki, tylko w świetle Ewangelii, którą przyjęliśmy 1050 lat temu, stając się narodem, ale którą każde kolejne pokolenie Polaków musi na nowo osobiście przyjmować, „możemy zrozumieć, jak święte jest każde życie od chwili poczęcia i jak równie świętym obowiązkiem jest każdego życia bronić”. Konieczna jest modlitwa za nas o to, abyśmy mogli mieć w sobie ciągły bunt przeciwko jarzmom, jakie chce nam, naszemu sposobowi myślenia i postępowania, narzucić współczesny świat. Tak, konieczna jest wielka modlitwa o ludzi ducha dla Polski, prawdziwie szlachetnych, którzy nigdy nie zniżą się do nikczemności i podłości, modlitwa o ludzi, którzy są godni wolności, tej wolności, ku której wyswobodził nas zmartwychwstały Pan”.
WSPÓLNOTA NA FUNDAMENCIE WIARY
Przekazanie krzyży Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, Premier Beacie Szydło oraz Marszałkom Sejmu i Senatu przez Metropolitę Poznańskiego, Przewodniczącego KEP ks. abp. Stanisława Gądeckiego w Złotej Kaplicy poznańskiej Katedry (15.04.br.)

Natomiast na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zebrało się Zgromadzenie Narodowe, po raz pierwszy w historii poza stolicą. Posłowie i senatorowie wysłuchali orędzia Prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Chrzest Księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. (…) Chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas Polaków” – podkreślił. „Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić – My, Polacy. Powiedzieliśmy wtedy tak wolności i samostanowieniu, pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające o jego dobrobyt własne państwo, tworzyć je, bronić, a gdy trzeba – ginąć za nie. Nie było przesądzone, że się uda, że powstanie wspólnota, ale udało się. Udało się ją zbudować na fundamencie wiary, która od tego czasu wrosła na stałe w naszą tożsamość, stając się w procesie dziejów często najważniejszą i ostatnią tarczą wolności i solidarności”. Prezydent przypomniał historię uroczystych obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. „Milenium dało nam, Polakom, poczucie suwerenności w wymiarze najbardziej podstawowym – jako wolnym ludziom i obywatelom. Liczne wystąpienia parafian w obronie swoich księży i kościołów przez cały okres PRL-u, pełne zaangażowanie wiernych w nielegalną budowę świątyń wbrew sprzeciwom władz, spontaniczna samoorganizacja i masowy udział w uroczystościach z lat 1956– 1966 – wszystko to dowiodło, że drzemie w nas olbrzymia moc, której źródłem jest właśnie wspólna tożsamość – narodowa i chrześcijańska”. Następnie wskazał, iż dzisiaj: „W Polsce i w Europie toczą się debaty dotyczące tego, jak odnieść się do tych nowych wyzwań. Osobiście uważam, że w tej sytuacji warto przede wszystkim zaufać sile naszej tożsamości, sięgnąć do bogatego skarbca myśli, doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w połączonym nurcie dwóch wielkich tradycji: grecko-rzymskiej i judeochrześcijańskiej. To one powinny być podstawą naszych działań” – podkreślił Prezydent RP. Z kolei uroczystą Mszę św. w katedrze pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu poprzedziła procesja z Obrazem Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej, z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, i ponad 170 biskupów, która wyruszyła z poznańskiej fary.
„GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA”
Ostatniego dnia, na zakończenie uroczystości na poznańskim stadionie, papieski legat ks. kard. Pietro Parolin przewodniczył Mszy św. z udziałem polskiego Episkopatu, nuncjusza apostolskiego w Polsce, członków rządu, parlamentarzystów i delegacji Episkopatów Europy oraz 35 tys. wiernych. W czasie Mszy św. sakramenty Chrztu, Bierzmowania i Komunii św. przyjęły dwie dorosłe kobiety – Aleksandra i Roksana Anastazja, a kilkanaście osób świeckich z całej Polski otrzymało krzyże misyjne, pobłogosławione przez Metropolitę Poznańskiego ks. abp. Stanisława Gądeckiego. Ks. kard. Pietro Parolin podkreślił, że „Kościół w Polsce zawsze utrzymywał szczególną więź z narodem i starał się weselić z tymi, którzy się weselą i płakać z tymi, którzy płaczą. Wydarzenia tych 1050 lat, jakie upłynęły od początków chrześcijaństwa w Polsce, świadczą przed światem o waszej wierności względem otrzymanego przez was Chrztu, nawet w najsmutniejszych i najciemniejszych chwilach. Te długie wieki wszechstronnie udowodniły, że to, co przed chwilą usłyszeliśmy we fragmencie Ewangelii św. Mateusza, odpowiada prawdzie: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” – podkreślił ks. kard. Parolin. Wcześniej na stadionie odbyło się spotkanie ewangelizacyjne. „Dzisiaj chcemy się cieszyć. Spotykamy się w formie nieoficjalnej, życzliwi jedni drugim i jednocześnie wdzięczni za tych, którzy doprowadzili do Chrztu Polski” – mówił ks. abp Stanisław Gądecki. Uroczystości odbywały się pod hasłem „Gdzie Chrzest, tam nadzieja”.