Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BOSKI PASTERZ

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Istnieje głęboka więź życia i miłości między Jezusem Chrystusem, Dobrym Pasterzem, a nami – Jego owczarnią. On nas zna, co w języku biblijnym oznacza, że nas kocha. On do każdej i każdego z nas zwraca się po imieniu. On nas prowadzi po drogach życia ziemskiego i towarzyszy nam w sposób szczególny wtedy, gdy przechodzimy przez ciemną dolinę trudnych doświadczeń – cierpienia, zła i śmierci. On rozjaśnia mroki naszej ludzkiej egzystencji, broni przed atakami zła. On wprowadza nas przez bramę do swej owczarni, której na imię życie wieczne. Pasterz tak dzisiaj mówi o nas samych: „Moje owce słuchają mego głosu”. W tej postawie słuchania wyraża się nasza zasadnicza postawa wobec Boskiego Pasterza. Nie chcemy chodzić własnymi drogami. Nie chcemy urządzać sobie życia na własną rękę. Wierzymy, że tylko On ma słowa życia i że słuchając Go, nie zejdziemy na manowce, nie rozminiemy się z tym, co najważniejsze. Dlatego powierzamy Mu nasze życie, naszą teraźniejszość i ostateczną przyszłość. Dlatego idziemy za Nim i przyjmujemy z największą wdzięcznością Jego zapewnienie, że podążającym za Nim owcom On daje życie wieczne.

Fragment homilii wygłoszonej w sanktuarium św. Jana Pawła II, 17 IV 2016 r.