Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Dz 15,1–2.22–29; Ap 21,10–14.22–23; J 14,23–29

DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS WSZYSTKIEGO

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
ROZWAŻANIE
Jan przypomina słowa Pana: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i będziemy w nim przebywać”. Nie dość, że Jezus, Syn Boży stał się jednym spośród nas, podobnym do nas we wszystkim (oprócz grzechu), to jeszcze zapowiada bliskość, o jakiej nikt nie miał prawa myśleć, nie mówiąc o jej żądaniu – Ojciec wraz z Synem przyjdą do człowieka i będą w nim (w człowieku) przebywać. Jest jednakże jeden warunek – człowiek musi posiąść zdolność miłowania. Miłość przyciąga miłość. Ludzkie serce żyjące miłością jest zdolne przyjąć Boga, który jest miłością. I tylko takie ludzkie serce może przyjąć Pana. Sam Pan udziela miłości i sprawia, że możemy Go przyjąć. Chcąc gościć Stwórcę w swym sercu, błagajmy nieustannie o miłość. Coraz większą, czystszą, pełniejszą. Błagajmy każdego dnia o miłość.

(rs)