Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg upomni się o każde życie

KS. ABP HENRYK HOSER BISKUP WARSZAWSKO-PRASKI

Życie jest największą wartością jaką człowiek otrzymał od Stwórcy. Jeśli życzymy sobie zdrowia, szczęścia czy pomyślności, to tylko dlatego, że żyjemy. Przeznaczeniem człowieka jest życie wieczne. To nie jest jakiś stan przejściowy, ale taki, który nigdy nie przestanie istnieć. Jeśli więc kiedykolwiek ludzka osoba zaistnieje, bez względu kiedy i w jakich okolicznościach odejdzie z tego świata, nigdy nie przestanie już istnieć. Każde poczęte życie jest „życiem wiecznym”. (…) Bóg upomni się o każde ludzkie życie. Nie zostawi On tego zabitego życia bez swojej Ojcowskiej troski, sprawiedliwości i miłosierdzia bo przeznaczeniem człowieka, jak pisze św. Jan w Apokalipsie, jest życie, gdzie nie ma już żadnej śmieci. Nie ma żadnej takiej sytuacji, którą można by rozwiązać zabijając drugą osobę. (…) Nie ma dzieci źle urodzonych i nie ma dzieci źle poczętych, bo dzieci są niewinne. One często przychodzą na ten świat przez brak odpowiedzialności człowieka i często przez ten sam brak odpowiedzialności giną, bo człowiek nie jest w stanie temu dziecku zapewnić istnienia. Przestępstwa przeciw ludzkiemu życiu uzyskują dziś często aprobatę opinii publicznej. Tymczasem już Jan Paweł II ostrzegał nas, że zakwestionowanie prawa do życia podminowuje wspólnotę polityczną prowadząc do degradacji życia społecznego.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Eucharystii w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie, 24 IV 2016 r.