Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OSTATNIA, PODNIEBNA PODRÓŻ

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Sześć lat temu, 18 kwietnia, w krakowskiej Bazylice Mariackiej sprawowaliśmy Mszę świętą pogrzebową za świętej pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, i jego żonę Marię. Później złożyliśmy ich doczesne szczątki w wawelskiej krypcie. Modliliśmy się także za pozostałych dziewięćdziesięciu czterech naszych braci i sióstr, którzy osiem dni wcześniej zginęli pod Smoleńskiem, w drodze do Katynia, pragnąc oddać hołd pomordowanym i spoczywającym w rosyjskiej ziemi Rodakom. Przed sześcioma laty na Wawelu spoczęły dwie trumny, ale – jak zaznaczyłem wtedy – „zapisany w nich jest los wszystkich pozostałych Towarzyszy ostatniej, podniebnej podróży. Zapisana jest w nich również pamięć o spoczywających w katyńskich mogiłach synów polskiego narodu”. (…) Niech nas zjednoczy wspólna modlitwa za wszystkich, którzy pełniąc ofiarną służbę, odeszli nagle do wieczności i stanęli twarzą w twarz przed swym Stwórcą i Zbawicielem, Panem ludzkich losów. Módlmy się, by ofiara ich życia zaowocowała dobrem, pojednaniem, braterstwem i solidarnością wszystkich synów i córek narodu polskiego.

Fragment wprowadzenia wygłoszonego przed Mszą św. w 6. rocznica pogrzebu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Katedra Wawelska, 18 IV 2016 r.