Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Maryja uczy wiary

KS. BP EDWARD JANIAK BISKUP KALISKI

Przełomowym momentem dla każdego człowieka jest chrzest święty, który wprowadza do wspólnoty Kościoła. W nawiązaniu do naszego chrztu możemy powiedzieć, że do każdego z nas Pan Bóg mówi: „Jesteś moim umiłowanym dzieckiem – moim synem, moją córką”, bo dostąpiliśmy wielkiej godności dzieci Bożych, bo mamy żyć w komunii z Bogiem. Maryja uczy głębszego przeżywania wiary w Chrystusa, co wymaga w dzisiejszych czasach odwagi i wytrwałości. Dzisiaj, w uroczystość NMP Królowej Polski stawiamy sobie pytanie: jaka jest moja maryjna pobożność i co z niej wynika? Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Maryja? Czy jest to pobożność od święta, od wielkich wzruszeń patriotycznych, czy też wpływa ona na zmianę mojego życia na lepsze w budowaniu komunii z Panem Bogiem? Dzieje Polski znaczone są pobożnością maryjną, która zawsze inspirowała wiarę oraz wierność Bogu i Ojczyźnie. Początek dziejów Polski w świadomości Polaków jest łączony z treściami maryjnymi wiary chrześcijańskiej, pieśń Bogurodzica łączona z postacią św. Wojciecha pozostaje najstarszym pomnikiem polskiej kultury i polskiego ducha chrześcijańskiego. (…) Śluby królewskie były aktem religijnym, ale także aktem politycznym i programem społecznym. Król Jan Kazimierz wyraził w ślubach osobistą wiarę oraz wskazał drogę odnowy społecznej w Polsce. Wtedy za punkt odniesienia i za natchnienie tego dzieła obrał Maryję jako Królową Polski. Był to „akt konstytucyjny”, który określał i wyznaczał nową zasadę życia społecznego. Śluby były więc programem duchowym, który miał się stać punktem wyjścia dla budowania nowego państwa opartego na odnowionych zasadach chrześcijańskich.