Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

STĄD WYSZŁO ODRODZENIE

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Co roku powracamy na to miejsce, na którym krakowski Biskup Stanisław złożył świadectwo wierności Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. To jego świadectwo było tak wstrząsające, tak przejrzyste, że od 937 lat przemawia do kolejnych pokoleń uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, zamieszkujących naszą ziemię. To świadectwo otrzymał młody Kościół w Polsce w XI wieku, w którym Ewangelia od ponad stu lat zakorzeniała się cierpliwie w umysłach i sercach naszych przodków. Po uroczystościach w Gnieźnie i Poznaniu, podczas których dziękowaliśmy Bogu za Chrzest Polski i 1050 lat wiary na naszych ziemiach, przyszła kolej na Kraków. Stąd bowiem wyszło odrodzenie chrześcijaństwa po zniszczeniach, jakich doświadczyła pierwotna wspólnota podczas najazdu na Gniezno czeskiego księcia Brzetysława w 1038 roku. Święty Stanisław, obok św. Wojciecha, stał się również ojcem Ojczyzny, a jego krew przelana na tym miejscu stała się bierzmowaniem narodu, jak mówił o tym Jan Paweł II na krakowskich Błoniach, podczas pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny

Fragment wystąpienia podczas uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie, 8 V 2016 r.