Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (23)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Wiara w Boga Jedynego w Trójcy Osób jest wielkim darem Boga. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej objawił Wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus. „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje” (J 16, 15). „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy… z mojego weźmie i wam oznajmi” (J 16,13–14). Zmartwychwstały Jezus posyła Apostołów na cały świat, aby nauczali i udzielali Chrztu w imię Boga w trójcy Osób: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Św. Paweł poucza nas „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Św. Jan Ewangelista wyznaje w Apokalipsie: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1,8). Wiarę w Boga w Trójcy Przenajświętszej wyznajemy odmawiając „Credo” w czasie Mszy świętej, czy też prywatnie. Codziennie oddajemy cześć Bogu Trójjedynemu odmawiając „Chwała Ojcu…”. Zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, otrzymujemy rozgrzeszenie w imię Trójcy. W czasie zawierania Sakramentu Małżeństwa nowożeńcy wymawiają Boskie Osoby Trójcy. Żegnamy się wypowiadając Boże imiona Osób Trójcy Przenajświętszej. Błogosławimy wymawiając Boskie Osoby. Bóg w Trójcy jest wzorem i źródłem każdej jedności, każdej miłości, także małżeńskiej i rodzinnej. Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, rodzi wciąż miłość i uzdalnia małżonków do miłości wiernej, trwałej, ofiarnej i płodnej. „Rok Święty… jest po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami… On nigdy nie przestaje… powtarzać, że nas kocha” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 25).
Propozycja postanowienia
Spróbujmy codziennie łączyć znak Krzyża, kiedy wymieniamy Boskie Osoby, z przypomnieniem łaski chrztu. A małżonkowie niech wtedy przypominają sobie przysięgę małżeńską.