Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Prz 8,22–31; Rz 5,1–5; J 16,12–15

WSZYSTKO, CO MA OJCIEC, JEST MOJE.
DUCH Z MOJEGO WEŹMIE I WAM OZNAJMI

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi.
ROZWAŻANIE
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Taki jest zawsze początek. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… To najlepsze zakończenie, o którym nie zawsze pamiętamy. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia… i Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy. To mówi Jezus dziś. Co wiemy o Bogu? Co chcielibyśmy wiedzieć? Czy mamy jakąś szansę dowiedzieć się czegoś więcej? Fundamentalne pytania. Nieoczywiste odpowiedzi. Nieoczywiste na poziomie ludzkiego intelektu. Ale możliwe na poziomie ludzkiego serca, które wsłuchuje się w słowo Jezusa i pragnie obecności Ducha Bożego. Możliwe dla serca, które zawsze zaczyna w imię Ojca i dochodzi do radosnego uwielbienia chwała Ojcu… Możliwe dla serca, które pokornie wierzy, ufa, choć nie boi się stawiania pytań; które cierpliwie czeka, ale też nie obawia się wołać natarczywie; które nie szuka letniej przeciętności, lecz chce wspinać się wzwyż. Aż odkryje pełnię miłości.

(rs)

(rs)