Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BYĆ DOBRYM EKONOMEM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Człowiek tworzy ekonomię, lecz nie jest do niej ograniczony, bowiem nie da się go sprowadzić tylko do perspektywy horyzontalnej. Człowiek posiada w sobie także zdolność transcendencji, zdolność „wertykalnego” wyjścia ku temu, co go przekracza. Jest nieustannie zachęcany do tego, by odkryć siebie jako byt transcendentny w każdym wymiarze życia, włącznie ze sprawami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. (…) Rolą dobrego ekonoma jest troska o wszystko, co dotyczy zarządzania dziedziną materialną. Być dobrym ekonomem, to znaczy przewidywać daleką przyszłość; widzieć nie tylko jeden rok do przodu, ale aż czternaście lat ponadto, oraz znać środki zapobiegawcze, jakie powinny być zastosowane już teraz, by zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne w przyszłości. Józef egipski może być patronem wszystkich ludzi zajmujących się sztuką ekonomii. (…) Mimo, iż powiększa się bogactwo światowe pojmowane globalnie, to jednocześnie wzrastają nierówności. Nawet w bogatych krajach ubożeją nowe grupy społeczne i rodzą się nowe formy ubóstwa, a w tradycyjnie ubogich częściach świata niektóre grupy cieszą się rozrzutnym i konsumpcyjnym nad rozwojem, w sposób nie do przyjęcia kontrastującym z sytuacjami nieludzkiej nędzy.

Fragment homilii wygłoszonej w poznańskiej katedrze z okazji 90-lecia działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 15 V 2016 r.