Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (24)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Paweł pisał do Galatów: „Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma; są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Gal 1,6–7). Wyjaśnienie i upomnienie Pawłowe odnosi się do wszystkich czasów, do wszystkich napięć, konfliktów i rozłamów w Kościele. Odnieśmy te słowa św. Pawła do nauczania i do duszpasterstwa małżeństw oraz rodzin. W ostatnich dziesięcioleciach całościową naukę Kościoła katolickiego o teologii i etyce miłości, życia, małżeństwa i rodziny podał Sobór Watykański II, Katechizm, a wśród papieży św. Jan Paweł II. Święty Papież-Polak w szczególny sposób przekazał Kościołowi naukę o miłości i życiu w oparciu o prawo naturalne i Objawienie. Jan Paweł II odnosił nauczanie o małżeństwie i rodzinie do Boga Stwórcy i Zbawcy, do godności człowieka, do świętości małżeństwa i rodziny. Podkreślał stałość i niezmienność nauczania: o nienaruszalności życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o trwałości małżeństwa, wierności, o rodzinie jako domowym Kościele. Mówił i pisał o łasce i grzechu, o czystości przedmałżeńskiej, o cudzołóstwie i nawróceniu, o antykoncepcji. Jego nauczanie jest pełne szacunku i miłosierdzia wobec tych, którzy żyją bez łaski sakramentu, przypominał o warunkach rozgrzeszania tych ludzi. Wielu katolików, także wśród pasterzy, odnosząc się do wypowiedzi i nauczania Ojca Świętego Franciszka, szczególnie do adhortacji „O miłości w rodzinie” twierdzi, że nauka adhortacji jest kontynuacją, ale i nowością, szczególnie w praktyce duszpasterskiej. Papież Franciszek napisał adhortację w Roku Miłosierdzia. Pragnie wszystkim, także tym, którzy nie zdołali wypełnić ideału ewangelicznego, podać rękę, by nie utracili nadziei. Wśród różnych opinii, komentarzy, ważne jest, by czytając dokument papieża Franciszka, wcześniej odnowić znajomość nauczania Katechizmu i nauczania św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie. Wtedy pozostaniemy wierni zasadzie ciągłości nauczania Kościoła, a równocześnie będziemy doceniać subiektywne sytuacje małżonków i rodzin, co nam pomoże przyjąć i okazać Boże Miłosierdzie. „Innej Ewangelii nie ma… Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!… gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa” (Gal 1,9–10). „Kościół w żadnym przypadku nie może wyrzec się proponowania pełnego ideału małżeństwa… Dzisiaj bardziej istotny niż duszpasterstwo niepowodzeń jest wysiłek duszpasterski na rzecz umocnienia małżeństwa” (Adhortacja Amoris laetitia, p. 307).
Propozycja postanowienia
Propozycja postanowienia Porozmawiamy (najpierw z Bogiem) o swojej sytuacji w rodzinie, z pokorą, nie bojąc się prawdy. Porozmawiajmy, co to znaczy: nie osądzać ludzi, ale – grzech nazwać „po imieniu”.