Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

DUCH ŚWIĘTY KONTYNUUJE MISJĘ JEZUSA, CZYLI PROWADZI KOŚCIÓŁ KU PRZYSZŁOŚCI

Rozważanie Ojca Świętego Franciszka, wygłoszone na placu św. Piotra w Watykanie 22 maja br., przed modlitwą „Anioł Pański”.


Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Świętej Ewangelia świętego Jana przedstawia nam fragment długiej mowy pożegnalnej, wygłoszonej przez Jezusa na krótko przed swoją męką. W mowie tej wyjaśnił On swoim uczniom najgłębsze prawdy dotyczące Jego osoby. Została w niej nakreślona relacja między Jezusem, Ojcem i Duchem Świętym. Jezus wie, że jest blisko realizacji planu Ojca, który zostanie wypełniony przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego pragnie zapewnić swoich uczniów, że ich nie opuści, bo Jego misja będzie kontynuowana przez Ducha Świętego. To Duch Święty będzie kontynuował misję Jezusa, czyli prowadzenia Kościoła ku przyszłości. Jezus objawił na czym polega ta misja. Przede wszystkim, Duch prowadzi nas do zrozumienia wielu rzeczy, których sam Jezus jeszcze nie wypowiedział. Nie chodzi o nowe lub szczególne doktryny, ale o pełne zrozumienie tego wszystkiego, co Syn usłyszał od Ojca i co pozwolił poznać swoim uczniom. Duch prowadzi nas do nowych sytuacji życiowych ze spojrzeniem zwróconym ku Jezusowi, a jednocześnie otwartym na wydarzenia i na przyszłość. Pomaga On nam podążać w dziejach, będąc silnie zakorzenionymi w Ewangelii, a także z dynamiczną wiernością wobec naszych tradycji i zwyczajów. Ale tajemnica Trójcy Świętej mówi również o nas, o naszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Poprzez Chrzest Duch Święty włączył nas bowiem w serce i życie samego Boga, który jest komunią miłości. Bóg jest „rodziną” Trzech Osób, które miłują się tak bardzo, że tworzą jedno. Ta „Boska rodzina” nie jest zamknięta w sobie, ale jest otwarta, komunikuje się w stworzeniu i historii, i wkracza w świat ludzi, by wezwać wszystkich do uczestnictwa w niej. Trynitarna perspektywa komunii ogarnia nas wszystkich, i pobudza nas do życia w miłości i braterskim dzieleniu się, będąc pewnymi, że tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg. Fakt, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga-komunii wzywa nas do zrozumienia samych siebie jako istot-w-relacji i przeżywania relacji międzyludzkich w solidarności i miłości wzajemnej. Relacje takie rozgrywają się przede wszystkim w ramach naszych wspólnot kościelnych, aby coraz wyraźniej ukazywał się obraz Kościoła jako Trójcy Świętej. Rozgrywają się także w każdej innej relacji społecznej, od rodziny do przyjaźni w środowisku pracy. Są to konkretne okazje, które są nam dane, by budować relacje po ludzku coraz bardziej bogate, zdolne do wzajemnego szacunku i bezinteresownej miłości. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do zaangażowania się w codzienne wydarzenia, aby być zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia. W tej misji jesteśmy podtrzymywani mocą, którą nam daje Duch Święty: leczy ona ciało ludzkości zranionej niesprawiedliwością, uciskiem, nienawiścią i chciwością. Dziewica Maryja w swej pokorze przyjęła wolę Ojca i poczęła Syna za sprawą Ducha Świętego. Niech nam Ona, zwierciadło Trójcy Świętej, pomoże umocnić naszą wiarę w tajemnicę Trójcy i wcielać ją w życie decyzjami oraz postawami miłości i jedności.