Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZE W EWANGELII (4)

DWIE SZKOŁY

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Faryzeusze stawiali Jezusowi zarzut, że On nie podprowadza swych uczniów do postu. Oni wiedzieli, że Jezus pościł 40 dni i dlatego Jemu nie zarzucają braku postu, tylko pytają dlaczego uczniów nie uczy pościć. Szkołę swoją i Jana Chrzciciela stawiają wyżej, niż Jezusa: Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. (Mt 9,14–17). Jezus wykorzystuje pytanie, aby odsłonić sens postu i zapowiedzieć czas postu, jaki czeka Jego uczniów. Post to troska o zdrowie, która jest znakiem mądrego miłowania siebie. W nauczaniu Jezusa post obok miłosierdzia i modlitwy należy do kamieni węgielnych doskonalenia własnej osobowości. Dziś o poście mówi się mało, a o diecie dużo. Post to mądre podejście do jedzenia i picia. Ilu katolikom tej mądrości brakuje? Alkoholik jest chory dlatego, że nie umie pościć, a to tylko jeden z wielu skutków zlekceważenia postu. Jezus wykorzystuje pytanie, jakie postawili faryzeusze, aby ich poinformować, że Jego szkoła w zestawieniu z ich jest nowa. On ma nowe wino o wyjątkowo dużej mocy i nie należy go traktować, jak stare. Takie potraktowanie zniszczy to, co nowe i to, co stare. Drugi obraz, jakim się posługuje to nowe ubranie, do którego nie należy przyszywać nic ze starego ubrania, bo wówczas zniszczy się jedno i drugie. Jest to wyjątkowo jasne wezwanie do zastanowienia, nad koncepcją szkoły, jaką prowadzi Jezus. Faryzeusze w swej szkole mieli swój cel wychowania i swoje metody. Niewielu też z nich zastanawiało się nad koncepcją wychowania, jaką miał Jezus. On chciał, aby te dwie koncepcje żyły obok siebie. Nie chciał walczyć z faryzejską szkołą i nie chciał, aby oni walczyli z Jego. Winni się wzajemnie szanować. Czytając słowa Ewangelii o faryzeuszach trzeba mieć na uwadze dwie koncepcje wychowania, jedną skoncentrowaną na zachowaniu przepisów, które mają charakter prawa i chcą mieć wychowanków liczących się z wszystkimi paragrafami, w jakie jest ujęte życie, i drugą, która chce wychować do pełnej odpowiedzialności i wolności. Kto zna Ewangelię ten wie, że Kościół Jezusa jest szkołą, która wychowuje wielkich ludzi, zwanych świętymi. Natomiast w Jego Kościele funkcjonują również szkoły faryzeuszy według modeli dopracowanych przed wiekami. Szkoła Jezusa jest zawsze nowa. Jezus do współczesnych faryzeuszy nie ma pretensji, jedynie wzywa ich do wzajemnego szacunku, a nie do walki.