Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DZIĘKUJEMY ZA DAR EUCHARYSTII

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Pierwszym imieniem Boga jest miłość. Bóg nie jest anonimowym samotnikiem. Jest On wspólnotą Trzech Boskich Osób – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta Boska wspólnota miłości jest praźródłem wszelkiego istnienia, wszelkiego życia i wszelkiej miłości. Szczególnym imieniem Boga dla nas wszystkich jest imię Jezusa Chrystusa, bo to w Nim – w Synu Bożym, który stał się człowiekiem – Bóg najbardziej zbliżył się do świata i najpełniej odsłonił swoje oblicze miłości. Ta miłość została ukrzyżowana, ale jednocześnie odniosła największe zwycięstwo nad mocami zła, grzechu i śmierci. Dzięki tej miłości otwarła się przed nami droga wiodąca do życia w Bożym i wiecznym królestwie. Na tej drodze nie podążamy sami i nie jesteśmy zdani na własne siły. Podąża z nami Boski Piechur. On wskazuje kierunek. On oświeca swoim słowem. On karmi nas swoim Ciałem – Chlebem Życia. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Mu za niepojęty dar Eucharystii. Czynimy to publicznie, korzystając z wolności, jaką cieszy się nasz kraj i naród, który od tysiąca i pięćdziesięciu lat podąża za Zbawicielem świata.

Fragment homilii wygłoszonej podczas procesji eucharystycznej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Kraków, 26 V 2016 r.