Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIEJSCA KULTU OJCA PAPCZYŃSKIEGO

Kult św. o. Papczyńskiego rozwija się z każdym rokiem. W wielu miejscach Polski powstają miejsca z nim związane, gdzie znajdują się jego relikwie. Wszędzie tam pielgrzymują jego czciciele i wypraszają łaski dla siebie i swoich bliskich.

Sanktuarium w Licheniu – miejsce beatyfikacji o. Stanisława (Fot. M. Pabis)

Miejscem urodzenia założyciela Marianów było Podegrodzie – niewielka miejscowość nad Dunajcem, leżąca kilka kilometrów od Starego Sącza. Tam – w kościele św. Jakuba – został ochrzczony. Obecnie w świątyni istnieje kaplica bł. Stanisława Papczyńskiego, w której są przechowywane relikwie zakonnika. Obok ilustracji przesłania ośmiu błogosławieństw, na ścianach kaplicy znalazły się sceny z życia założyciela Marianów. W Podegrodziu znajdował się jego dom rodzinny. Na miejscowych łąkach wypasał owce i bydło. Dziś świadczy o tym choćby specjalna rzeźba przed kościołem, czy tablice informacyjne. Dalsze losy życia to kolejne miejsca: Nowy Sącz, Jarosław, Lwów, Podoliniec, Rawa Mazowiecka i Warszawa. Wszędzie tam Papczyński pobierał nauki. W Nowym Sączu rozpoczynał edukację. W jarosławskiej szkole jezuitów ukończył klasę gramatyki. We Lwowie pracował jako korepetytor w pewnej zamożnej mieszczańskiej rodzinie i bardzo ciężko wówczas zachorował. Tam też uczęszczał do kolegium jezuickiego. Jako młodzieniec uczył się także w pijarskim kolegium w Podolińcu na Spiszu oraz w jezuickiej szkole w Rawie Mazowieckiej. W Podolińcu wstąpił do zakonu Pijarów, a po studiach teologicznych wykładał retorykę. Miejsc związnych z nowym świętym nie brakuje w stolicy. W Warszawie Papczyński studiował teologię, złożył śluby zakonne i nauczał retoryki. Święcenia kapłańskie ojciec Papczyński przyjął w Brzozowie niedaleko Rzeszowa. Fundamenty nowej społeczności zakonnej kształtowały się natomiast w Krakowie, Luboczy, Puszczy Korabiewskiej i Górze Kalwarii. Podkrakowski niegdyś Kazimierz był pierwszym miejscem, dokąd udał się o. Papczyński po opuszczeniu zakonu Pijarów. W nieistniejącym już dziś kościele św. Jakuba przyszły założyciel Marianów pełnił obowiązki kapelana Arcybractwa Niepokalanego Poczęcia NMP. Ojciec Stanisław był również kapelanem w majątku ziemskim szlachcica Jana Karskiego we wsi Lubocza (obecnie Lubocz) nieopodal Warszawy. W Puszczy Korabiewskiej koło Skierniewic – w ówczesnej pustelni – powstała pierwsza placówka nowego zgromadzenia Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dziś miejsce to – kolebka zakonu – nazwane zostało Puszczą Mariańską. Znajduje się tam m.in. sanktuarium św. Michała Archanioła i Niepokalanego Poczęcia NMP. Oprócz najstarszego domu zakonnego znajduje się obraz Matki Bożej, przed którym o. Stanisław złożył Oblatio. Centrum kultu nowego polskiego błogosławionego stanowi jednak Góra Kalwaria Marianki, zwana niegdyś Nową Jerozolimą. Obecność marianów w Górze Kalwarii sięga 1677 roku, gdy ówczesny biskup poznański i właściciel Nowej Jerozolimy (tak nazywało się wówczas miasteczko) Stefan Wierzbowski przekazał o. Stanisławowi Papczyńskiemu kościół Wieczerzy W świątyni znajduje się także obraz Matki Bożej, który o. Stanisław Papczyński otrzymał z domu rodzinnego w Podegrodziu k. Starego Sącza. Ponadto na pięknie wymalowanym suficie kościoła znajduje się Koronka 10 cnót NMP, a także pierwsza Reguła Zgromadzenia Księży Marianów. Beatyfikacja o. Papczyńskiego miała miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Jest tam kilka miejsc poświęconych nowemu Świętemu. W dolnej części bazyliki znajduje się kaplica jego imienia z relikwiami założyciela marianów oraz ołtarz, przy którym kard. Bertone celebrował Mszę św. beatyfikacyjną. W centralnej części kaplicy znajduje się obraz bł. o. Stanisława Papczyńskiego, a z tyłu kaplicy wystawa upamiętniająca uroczystość beatyfikacyjną. Na placu przed bazyliką, nieopodal dzwonnicy, wznosi się wykonany z brązu pomnik błogosławionego poświęcony w 1994 roku przez ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka. Imię bł. o. Stanisława Papczyńskiego nosi także hospicjum stacjonarne prowadzone przez licheńskie Sanktuarium, będące wotum dziękczynnym Zgromadzenia za dar beatyfikacji. W każdy drugi czwartek miesiąca w bazylice głównej odprawiana jest Msza św. w intencjach polecanych przez wiernych za jego wstawiennictwem.