Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DZIĘKUJEMY BOGU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Pięć lat temu, 11 czerwca 2011 roku, ustanowione zostało Sanktuarium błogosławionego, a dziś świętego Jana Pawła II. Sanktuarium stanowi serce obszerniejszej rzeczywistości, jaką jest całe Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.
Wtedy, pięć lat temu, wprowadziliśmy do Sanktuarium relikwie krwi świętego patrona Centrum – wymowny symbol jego niezmordowanej pracy na Stolicy św. Piotra, ale także jego cierpienia i w pewnym sensie męczeństwa, gdy 13 maja 1981 roku przelał krew na placu św. Piotra, wychodząc do wiernych zebranych na audiencji. Wtedy, pięć lat temu, zaczynał się w Sanktuarium oficjalny kult błogosławionego Papieża. (…) Możemy powiedzieć, że to nasze pragnienie już się realizuje na naszych oczach, a jednocześnie jest zadaniem, które my i następne pokolenia będziemy dalej podejmować. Jan Paweł II ma nam jeszcze wiele do powiedzenia. Dziś dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy w tych pięciu latach. (…) Dwa Sanktuaria – Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II – spoglądają na siebie, przemawiają jednym głosem świętości i miłosierdzia.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji 5. rocznicy
erygowania sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 12 VI 2016 r.