Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (27)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Za miesiąc rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży. Polska, a szczególnie Kraków, wypełni się młodymi, którzy przybędą z prawie dwustu krajów świata. Wszyscy przygotujmy się na te dni, pełne łaski Bożej i Bożego światła. Niech nie będzie takiego dnia, w którym byśmy się nie pomodlili w intencji tych Dni. Można się jeszcze włączyć w wolontariat, można jeszcze zgłosić gotowość przyjęcia pielgrzymów. Według możności ofiarujmy pieniądze na potrzeby Dni, tak jak w minionych latach nasza młodzież korzystała z ofiar chrześcijan z różnych krajów. Pan Jezus wciąż wzywa: „Pójdź za Mną” (Łk 9,59). To wezwanie odnosi się do powołania, zakonnego, małżeńskiego, do powołania do życia samotnego w świecie. Zbawiciel czeka na odpowiedź. Jesteśmy wolni, możemy przyjąć wezwanie Boże, albo je odrzucić. W odpowiedzi na powołanie wspiera nas Boże światło i Boża moc. Jesteśmy egoistami, nie ma w nas gotowości, by od razu i bez żadnych warunków iść za Panem Jezusem: „pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca” (Łk 9,59), „pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu” (Łk 9,61). A Pan Jezus odpowiada: „ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łk 9,62). Św. Paweł nas uczy: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli… powołani zostaliście do wolności” (Ga 5,1). Człowiek jest wolny, to znaczy, że może przyjąć Boga i Jego wezwanie, ale może, nawet Bogu, powiedzieć „nie”. Apostoł ostrzega: „tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału” (Ga 5,13). „Hołdowanie ciału” – u św. Pawła oznacza pójście za pokusą pychy, egoizmu, zmysłowości, chciwości. Człowiek jest coraz bardziej wolny, gdy jest posłuszny Bogu i ofiarny wobec bliźniego. Gdy ulega pokusie zła, staje się niewolnikiem grzechu i szatana. „Postępujcie według Ducha” (Ga 5,16), czyli przeciwstawiajcie się grzechowi, szatanowi, a postępujcie według Ewangelii i nauczania Kościoła o trwałości, świętości, o nienaruszalności życia od poczęcia. „Człowiek… wszystko, co czyni i czego poszukuje, pełne jest namiętności… Jeśli przez upodobanie… osoba stanie się moim niewolnikiem, to uczucie posłuży mojemu egoizmowi” (Ojciec Święty Franciszek, adh. Amoris laetitia, 143,145).
Propozycja postanowienia
Porozmawiam z rodziną i znajomymi na temat naszego zaangażowania (modlitewnego, finansowego) w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży.