Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

OBRONA ŻYCIA

NAJWAŻNIEJSZE WEZWANIE ŚW. JANA PAWŁA II – WEZWANIE DO MODLITWY

Fot. R. Rzepecki

Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba „nie ustawać w modlitwie!”. Może to być nawet modlitwa bez słów… Niech więc z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi to proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najważniejsze, najistotniejsze orędzie!

(Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979 r.)

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia.

(Nowy Targ, 8.06.1979 r.) 

Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.

(Encyklika Evangelium vitae, nr 100)